Valde

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdē ir pieci valdes locekļi, kurus ievēlē AST padome uz piecu gadu pilnvaru termiņu. Valde darbojas saskaņā ar valdes nolikumu, AST statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu, Finanšu ministrijas iekšējiem noteikumiem "Kārtība, kādā Finanšu ministrijā organizē valsts kapitāla daļu pārvaldību valsts kapitālsabiedrībās" un citiem AST saistošiem normatīviem aktiem. AST valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi saņem amata atlīdzību, prēmijas un atsaukšanas pabalstu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

AST valdes locekļiem nepieder AS "Augstsprieguma tīkls" vai AS "Conexus Baltic Grid" akcijas.

+Gunta Jēkabsone - valdes priekšsēdētāja

GuntaJekabsone200X300.jpg

Darba pieredze

2021. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētāja

2017. - 2021.

FICIL – Ārvalstu investoru padome Latvijā, valdes locekle un valdes priekšsēdētāja

2015. – 2021.

SIA "Circle K Latvia", izpilddirektore

2008. – 2015.

SIA "Latvija Statoil", Finanšu un kontroles departamenta direktore

2002. – 2008.

SIA "Latvija Statoil", iekšējā auditore

Izglītība

2001. – 2003.

RISEBA, maģistra grāds uzņēmējdarbībā

1995. – 2001.

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds, jurista kvalifikācija

Pilnvaru termiņš:14.07.2026

+Arnis Daugulis - valdes loceklis

ArnisDaugulis_200x300.jpg

Darba pieredze

2021. - šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2016. – 2021.

AS "Augstsprieguma tīkls" Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs

2015. – 2016.

Valsts kanceleja, konsultants Valsts pārvaldes politikas departamentā

2012. – 2015.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

2011. – 2011.

AS "Latvenergo", valdes konsultants

2006. – 2011.

AS "Latvenergo", valdes loceklis (informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas)

2000. – 2006.

AS "Latvenergo", Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs

Izglītība

1995. – 1998.

Stokholmas Karaliskā Tehniskā augstskola (Kungl Tekniska Hogskolan, KTH), Zviedrija, inženierzinātņu licenciāts

1990. – 1995.

Rīgas Tehniskā universitāte, elektrozinību maģistrs

Pilnvaru termiņš:14.07.2026

+Gatis Junghāns - valdes loceklis

GJ_foto1_sized.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2022. – šobrīd

"Baltic RCC" OÜ, padomes priekšsēdētājs

2017. – šobrīd

Rīgas Tehniskā universitāte, asociētais profesors

2015. – 2016.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), padomes loceklis

2008. – 2015.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors, valdes loceklis

2015. – 2016.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2015.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), valdes loceklis

2006. – 2014.

AS "Nordic Energy Link" (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2016.

AS "Latvenergo", Tirdzniecības daļas vadītājs

2005. – 2007.

AS "Latvenergo", projektu vadītājs

2003. – 2005.

AS "Augstsprieguma tīkls", elektroinženieris

2000. – 2003.

AS "Latvenergo" struktūrvienība "Rīgas Elektrotīkls", elektroinženieris

Izglītība

2012. – 2018.

Rīgas Biznesa Skola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2008. – 2010.

Rīgas Ekonomikas Augstskola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2003. – 2008.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu doktora grāds

2001. – 2003.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu maģistra grāds

1997. – 2001.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu bakalaura grāds

Pilnvarojuma termiņš: 24.04.2026.

+Imants Zviedris - valdes loceklis

Imants.jpg

Darba pieredze

2015. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2017. – 2018.

AS "Conexus Baltic Grid" padomes loceklis

2014. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" tehniskais direktors

2011. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" valdes loceklis

2011. – 2011.

AS ”Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētājs

2005. – 2011.

AS ”Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs

2000. – 2005.

AS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" tehniskais direktors

1998. – 2000.

PVAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Ekspluatācijas un drošības tehnikas uzraudzības dienesta vadītājs

1996. – 1998.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta energotīklu dispečers

1995. – 1996.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta tehniķis

Izglītība

1993. – 1996.

Rīgas Tehniskā universitāte, Elektroapgāde, inženieris - elektriķis

1986. – 1990.  

Rīgas industriālais politehnikums, ESM (elektrisko skaitļojamo mašīnu) iekārtas un ierīces, tehniķis - elektriķis

Pilnvarojuma termiņš: 17.12.2024.

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Augstsprieguma tīkls" valdes sēdē 2021. gada 8. septembrī.