Finanšu rādītāji

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.

 

 

Koncerns

 

AS "Augstsprieguma tīkls"

 

2021

2020

 

2021

2020

2019

2018

2017

FINANŠU RĀDĪTĀJI

                 

Ieņēmumi, tūkst. EUR*

182 226

144 387

 

125 787

146 849

184 742

193 866

158 862

EBITDA, tūkst. EUR

69 143

55 042

 

35 578

42 351

40 515

1 642

1 843

Peļņa, tūkst. EUR

10 097

65 358

 

54 846

9 999

7 067

4 677

309

 

31.12.2021.

31.12.2020.

 

31.12.2021.

31.12.2020.

31.12.2019.

31.12.2018.

31.12.2017.

Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR

1 232 245

1 213 515

 

909 279

905 527

221 934

193 000

188 722

Pašu kapitāls, tūkst. EUR

647 812

639 203

 

465 343

384 809

69 956

70 344

8 499

Aizņēmumi, tūkst. EUR

198 060

225 159

 

99 966

203 284

-

-

57 394

Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR

60 387

97 799

 

32 745

48 181

20 423

7 236

38 645

Nauda un īstermiņa depozīti, tūkst. EUR

63 190

72 388

 

48 514

57 225

48 216

106 637

33 113

FINANŠU KOEFICIENTI

         

Likviditātes kopējais koeficients (≥1.2)

1.0

3.1

 

1.7

4.8

1.1

3.8

1.3

EBITDA rentabilitāte

38%

38%

 

28%

29%

22%

1%

1%

Pašu kapitāla īpatsvars (≥35%)

53%

53%

 

52%

42%

32%

36%

5%

Neto saistības pret EBITDA (≤5.0)

1.9

2.8

 

1.4

3.4

-

-

-

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

         

Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh

6 312

5 961

 

6 312

5 961

6 012

6 051

5 807

Pārvadītā dabasgāze, TWh

39.3

37.4

 

-

-

-

-

-

Vidējais darbinieku skaits

868

887

 

534

546

552

548

539

Skaidrojumi:

EBITDA - peļņa pirms finanšu ieņēmumiem, ieņēmumiem no līdzdalības, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
Likviditātes kopējais koeficients = apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības (neietverot refinansējamo īstermiņa aizņēmuma daļu)
EBITDA rentabilitāte = EBITDA  / ieņēmumi
Pašu kapitāla īpatsvars = pašu kapitāls / bilances kopsumma
Neto saistības = saistības – nauda – īstermiņa depozīti


* Koncerna ieņēmumu apjomu 2020.gadā ietekmē savstarpējo pakalpojumu starp AS ''Augstsprieguma tīkls'' un AS ''Latvijas elektriskie tīkli'' izslēgšana

Kontakti:

 

AST Finanšu un kredītu daļas vadītāja Ieva Varakalne

 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija
+371 67725453
ieva.varakalne@ast.lv