Enerģijas identifikācijas kodi

Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) shēmas mērķis ir nodrošināt standartizētu kodifikācijas shēmu energosistēmu (gan elektroenerģijas, gan gāzes) elementu un tirgus dalībnieku identificēšanai. EIK sistēma izveidota, lai atvieglotu datu apmaiņas procesus starp energosistēmas un tirgus dalībniekiem nacionālā un Eiropas mērogā.  

EIK kodifikācijas shēmu Eiropas komisijas uzdevumā izveidojusi Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru apvienība (ENTSO-E). ENTSO-E arī ir nozīmēts par EIK Centrālo izdevējiestādi (EIK CIO). EIK CIO uzdevumi iekļauj kodu pārvaldības procesu izstrādi un uzraudzību, Eiropas mēroga reģistra uzturēšanu, kā arī lokālo izdevējiestāžu (EIK LIO) nominēšanu. Latvijas LIO ir atbildīgs par nacionālā reģistra uzturēšanu un nacionālo pārvaldības procesu (tai skaitā kodu izsniegšanu un deaktivizāiju) organizēšanu saskaņā ar ENTSO-E izstrādātām vadlīnijām

AS “Augstsprieguma tīkls” ir nominētā EIK LIO Latvijas elektroenerģijas tirgū un AS “Conexus Baltic Grid” ir nominētā EIK LIO Latvijas gāzes tirgu, bet, lai nodrošinātu "X" tipa EIK unikalitāti, sākot ar 2024. gada aprīli, AS "Augstsprieguma tīkls" izsniedz "X" tipa EIK gan elektroenerģijas, gan dabasgāzes tirgus dalībniekiem.

Līdz šim izsniegtie EIK paliek nemainīgi un visus AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtos EIK ir iespējams atrast EIK CIO mājas lapā.

EIK sastāv no 16 simboliem. Pirmie divi apzīmē lokālo izdevējiestādi (AS "Augstsprieguma tīkls" piešķirtais kods ir 43). Trešais simbols apzīmē EIK tipu (skat. tabulu  EIK tipi). Ceturtais līdz 15 simbols ir brīvi piešķirta burtu un ciparu kombinācija un pēdējais simbols ir kontroles zīme.

Skaidrojums AST LI kods EIK tips Brīvi piešķirts kods no burtiem, cipariem un defise simboliem Kontroles zīme
Iespējamās vērtības 4 3 X; Z; W; T; A; V; Y A-Z; 0-9; (-) A-Z; 0-9
Simbola # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EIK piemērs 4 3 X A S T T E S T 1 2 3 4 - K
+ EIK tipi

Saskaņā ar ENTSO-E vadlīnijām tiek izšķirti šādi EIK tipi:

EIK tips EIK piemērs Paskaidrojums
X 43X00PIEMERS000B EIK, kuru izmanto, lai identificētu energosistēmu (gan elektroenerģijas, gan gāzes) tirgus dalībnieku vai enerģijas lietotāju.
Z 43Z00PIEMERS000K EIK, kuru izmanto, lai identificētu mērījuma punktu, kas veic elektroenerģijas uzskaiti. Piemēram, elektroenerģijas skaitītāju.
W 43W00PIEMERS000P EIK, kuru izmanto, lai identificētu objektu/iekārtu, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai, patēriņam vai uzglabāšanai. Piemēram, vēja turbīna, hidroelektrostacijas turbīna, vai to kopums. Šis EIK tips nav izmantojams, lai identificētu līnijas vai transformatorus.
T 43T00PIEMERS000U EIK, kuru izmanto, lai identificētu starpsavienojuma līnijas, iekšējās līnijas un transformatorus.
A 43A00PIEMERS0000 EIK, kuru izmanto, lai identificētu apakšstacijas un transformatoru punktus.
V 43V00PIEMERS0002 EIK, kuru izmanto, lai identificētu fizisko vai loģisko  vietu, kur atrodas IT sistēma.
Y 43Y00PIEMERS000Y EIK, kuru izmanto, lai apzīmētu ģeogrāfisku vai tirgus apgabalu (market area), piemēram, XBid platformā.


 

+ EIK saņemšana

Latvijas energosistēmu (gan elektroenerģijas, gan gāzes) tirgus dalībniekiem, kas vēlas saņemt enerģijas identifikācijas kodu (EIK), nepieciešams aizpildīt EIK pieprasījuma formu elektroniskā veidā. AS "Augstsprieguma tīkls” izskatīs pieteikumu un sniegs atbildi nedēļas laikā. Vairāk informācijas par EIK Jūs varat uzzināt, rakstot uz [email protected].

Pieteikties EIK saņemšanai

+ Piešķirtie EIK

Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) sistēma ir balstīta uz fiksēta garuma burtu un ciparu koda. EIK kods sastāv no 16 simboliem un satur informāciju par EIK izdevējiestādi un informāciju par identificējamo objektu.

Uzņēmuma nosaukums EIK kods Nosaukums PVN kods / Uzņēmuma reģistrācijas numurs Funkcijas Piešķirts
AS “Augstsprieguma tīkls” 10X1001A1001B54W LV-AST LV40003575567 Pārvades sistēmas operators 21.12.2010
SIA “INTER RAO LATVIA” 43X-T-INTERAOL-H LV-INTERRAO LV40103268639 Elektroenerģijas tirgotājs 22.03.2011
SIA “LĪČEZERS AT” 43X-T-LICEZERS-U LV-LICEZERS LV40103354292 Elektroenerģijas tirgotājs 16.05.2011
SIA “IMLITEX LATVIJA” 43X-T-BCGRIGA0-9 LV-BCGRIGA LV40003628614 Elektroenerģijas tirgotājs 30.05.2011
SIA “GREEN ENERGO” 43X-G-GREENENE-A LV-V-GREEN LV40103239574 Elektroenerģijas ražotājs 07.07.2011
SIA “E2C” 43X-T-E2C00000-0 LV-E2C LV40103314637 Elektroenerģijas tirgotājs 24.10.2011
AS “Latvenergo” 43X-T-LATVENER-K LV-LATVENERGO LV40003032949 Elektroenerģijas tirgotājs 02.01.2012
SIA “Enefit” 43X-T-ENEFIT00-T LV-ENEFIT LV40003824046 Elektroenerģijas tirgotājs 02.01.2012
SIA “Scener” 43X-T-ENEAVOTS-X LV-ENERGIJASA LV40003825376 Elektroenerģijas tirgotājs 02.01.2012
SIA “Energo Trade” 43X-T-ENERTRAD-W LV-ENERTR LV40103342611 Elektroenerģijas tirgotājs 02.01.2012
SIA “Fenzo” 43X-T-FENZO000-Y LV-FENZO LV43603039410 Elektroenerģijas tirgotājs 02.01.2012
SIA “Energoaudit&Consulting” 43X-T-ENERCONS-F LV-ENECO LV40003717306 Elektroenerģijas tirgotājs 02.01.2012
SIA “Juglas Jauda” 43X-G-JUGLASJA-Z LV-K-JUGLJ LV40003659385 Elektroenerģijas ražotājs 02.01.2012
SIA “Baltic Energy Pool” 43X-T-BALENEPO-0 LV-BEPOOL LV40103230908 Elektroenerģijas tirgotājs 23.05.2012 
SIA “HANSA ENERGY” 43X-T-HANSENER-I LV-HANSEN LV40103578381 Elektroenerģijas tirgotājs 10.10.2012 
SIA “Santoni” 43X-T-SANTONI--K LV-SANTONI LV40103585769 Elektroenerģijas tirgotājs 21.01.2013 
SIA “GIROLAT” 43X-T-GIROLAT0-X LV-GIROLAT LV40003620894 Elektroenerģijas tirgotājs 22.03.2013 
SIA “Baltic Energy Fund” 43X-T-BALENFUN-F LV-BALENF LV40103441551 Elektroenerģijas tirgotājs 22.03.2013 
SIA “VELDA vējš” 43X-G-VELDAVEJ-G LV-V-VELDA LV42103049850 Elektroenerģijas ražotājs 28.05.2013
SIA “Ignitis Latvija” 43X-T-ETIEKIMA-N LV-ETIEKIMAS LV40103642991 Elektroenerģijas tirgotājs 13.06.2013 
SIA “BALTCOM TV” 43X-T-BTV00000-5 LV-BTV LV40003005264 Elektroenerģijas tirdzniecība saistītajiem uzņēmumiem 19.07.2013 
SIA “Elektro Biznesa Apvienība” 43X-T-ELBA0000-Q LV-ELBA LV40103201171 Elektroenerģijas tirgotājs, ražotājs un piegādātājs 02.09.2013 
SIA “Energy Solutions” 43X-T-ENS00001-D LV-ENS LV40103397643 Elektroenerģijas tirgotājs enerģijas lietotājiem, ar tirdzniecības apjomu > 4000 MWh gadā 15.10.2013 
SIA “Lauktehnikas Enerģētiķis” 43X-T-LEN00001-R LV-LEN LV44103005996 Elektroenerģijas sadale un tirdzniecība 12.11.2013 
SIA “WIN BALTIC” 43X-T-WINB0002-N LV-WINB LV50103711941 Elektroenerģijas tirgotājs 17.01.2014 
SIA “Alexela” 43X-T-220E0003-Z LV-220E LV40103752971 Elektroenerģijas tirgotājs 31.01.2014 
SIA “Noventis Energy Trade” 43X-T-NOVEN004-F LV-NOVEN LV50103700401 Elektroenerģijas vairumtirgotājs 07.02.2014 
SIA “Bridge Investments” 43X-T-BRINV005-O LV-BRINV LV40103741291 Elektroenerģijas tirgotājs un piegādātājs  13.02.2014 
AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 43X-T-EN1PUBL6-G LV-ENPUBL LV40103762700 Elektroenerģijas tirgotājs  12.03.2014 
SIA “e-Elektrība” 43X-T-E1ELE007-0 LV-E1ELE LV40103765266 Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām un juridiskām personām 20.03.2014 
SIA “STARFIT ENERGY” 43X-T-STARFIT8-C LV-STARFIT LV40103773865 Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām un uzņēmumiem 14.04.2014 
SIA “Būvkompānija energoplus” 43X-T-BUVPLUS9-Z LV-BUVPLUS LV52103040571 Elektroenerģijas tirgotājs 17.04.2014 
SIA “AJ Power” 43X-T-AJP00010-1 LV-AJP LV40103780693 Elektroenerģijas vairumtirgotājs 30.04.2014 
SIA “Willbrook Management” 43X-T-WMN00011-Q LV-WMN LV40003883266 Elektroenerģijas tirgotājs 16.10.2014 
SIA “Energo birojs” 43X-T-ENERB012-B LV-ENERB LV43603058144 Elektroenerģijas tirgotājs 20.10.2014 
SIA “Electric Power Supply” 43X-T-ELPS00014Y LV-ELPS LV40003691685 Elektroenerģijas tirgotājs 03.11.2014 
SIA “ENERCOM PLUS” 43X-G-ENEP00015K LV-ENEP LV40003992236 Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība 03.11.2014 
SIA “Enefit Power & Heat Valka” 43X-G-ENVA00016O LV-ENVA LV44103024234 Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana 25.11.2014 
SIA “Eco Baltia vide” 43X-T-ECOBALTVIS LV-ECOB LV40003309841 Elektroenerģijas tirdzniecība 09.02.2015 
SIA “Deco Energy” 43X-TG-DE000002R LV-TGDE LV40103213607 Elektroenerģijas tirdzniecība 02.04.2015
SIA “NBT5 Energy” 43X-TG-NE0000039 LV-TGNE LV40103713349 Elektroenerģijas ražošana, tirdzniecība, sadale 17.04.2015
SIA “Gostiņi” 43X-TG-GO000004R LV-TGGO LV55403015231 Elektroenerģijas tirdzniecība, sadale 08.05.2015
SIA “Wildfinance” 43X-TG-WF000005R LV-TGWF LV40103300317 Elektroenerģijas tirdzniecība 22.05.2015
SIA “Fortum Latvia” 43X-TG-FORTUM06N LV-TGFORT LV40103854352 Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība 27.05.2015
SIA “KJLD” 43X-TG-K0000007T LV-TGKJ LV40103910289 Elektroenerģijas tirdzniecība un ražošana 20.07.2015
SIA “ESK Sistēmas” 43X-TG-E00000087 LV-TGES LV40003932222 Elektroenerģijas tirdzniecība un ražošana 20.07.2015
SIA Winergy 43X-TG-WE000009R LV-TGWE LV40103194486 Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība 20.07.2015
SIA Aeon Energy 43X-TG-AE000010I LV-TGAE LV40103905324 Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām 10.08.2015
SIA BKNO Consulting 43X-TG-FP000011V LV-TGFP LV40103910749 Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām 13.08.2015
SIA LVS Latvija 43X-TG-LL0000127 LV-TGLL LV40103275522 Elektroenerģijas tirdzniecības 26.10.2015
SIA ENERTY 43X-TG-E0000013E LV-TGE LV40103799629 Elektroenerģijas tirdzniecības 12.11.2015
SIA “AKCI” 43X-TG-A0000014B LV-TGA LV40003256135 Elektroenerģijas tirdzniecības 12.11.2015
SIA “ENERGO STAR” 43X-TG-ES0000158 LV-TGES1 LV40003951670 Elektroenerģijas tirdzniecība un ražošana 27.01.2016
SIA “GE energy” 43X-TG-GE000016Q LV-TGGE2 LV40103938946 Elektroenerģijas tidzniecība un ražošana 28.01.2016
SIA “FRENZO” 43X-TG-F0000017Y LV-TGF3 40103922521 Elektroenerģijas tidzniecība un ražošana 15.02.2016
SIA “BRIGHT FUTURE ENERGY” 43X-TG-BFE00018Z LV-RGB4 40103973725 Elektroenerģijas tirdzniecība 07.03.2016
Impuls Group SIA 43X-TG-IG000019N LV-TGIP5 40003809827 Elektroenergijas tirdznieciba 23.03.2016
SIA PORTMAN 43X-TG-P0000020T LV-TGP6 40103592281 Noliktavas, transporta un citi pakalpojumi 24.03.2016
SIA GRANĪTS 43X-TG-G0000022W LV-TGG8 50103001171 Elektroenergijas tirdznieciba 17.06.2016
SIA “Nordic Power Management” 43X-TG-GPM000239 LV-TGNPM 40103612094 Elektroenerģijas tirdzniecība 13.10.2016
SIA TET 43X-TG-LTC000240 LV-TGLTC 40003052786 Telekomunikācijas sakaru sniedzējs 18.10.2016
FoodCom SIA 43X-TG-FC000025D LV-TG011 41203057183 Elektroeneģigas tirdzniecība 20.10.2016
SIA “Vecsiljāņi” 43X-TG-VS000026Z LV-TGVS12 48701000077 Elektroenerģijas ražošana 20.10.2016
SIA “Gate service” 43X-TG-GS000027K LV-TGGS13 40203030442 Elektroeneģigas tirdzniecība 21.11.2016
SIA “Cheap Energy” 43X-TG-CE000028I LV-TGC14 40203031772 Brokera pakalpojumi elektroenerģijas tirgū 06.12.2016
SIA “MVBK” 43X-TG-MV000029C LV-TGMV15 40103895702 Konsultēšana 30.01.2017
SIA REVO.LV 43X-TG-RL000030P LV-TGRL16 40103333623
Elektroenerģijas tirgotājs
16.03.2017
SIA Senergo 43X-TG-PU0000316 LV-TGPU17 40103693339 Elektroenerģijas tirdzniecība
26.04.2017
SIA Elenger 43X-TG-EE0000329 LV-TGEE18 40203080354 Elektroenerģijas tirdzniecība 10.08.2017
SIA WHS Power 43X-TG-WP000033G LV-TGWP19 40203104597 Elektroenerģijas tirdzniecība 22.11.2017
SIA Vats 43X-TG-VS000134W LV-TGVS20 LV41203008173 Elektroenerģijas sadale un tirdzniecība 31.01.2018
SIA Baltic Balance Energy 43X-TG-BBE00035U LV-TGBB21 LV43603080499 Elektroenerģijas tirdzniecība 01.02.2018
SIA SPECTRUM BALTIC 43X-TG-SB000036A LV-TGSB22 LV40103879426 Elektroenerģijas tirdzniecība 01.02.2018
SIA RDZ Energy 43X-TG-RDZ00037F LV-TGRD23 LV44103026146 Elektroenerģijas tirdzniecība 11.04.2018
SIA Aiveks 43X-TG-AI0000381 LV-TGAI24 LV40003529534 Elektroenerģijas tirdzniecība 15.06.2018
AS "Citadeles Projekti" 43X-TG-AEG00039U LV-TGAE25 LV40103364464 Elektroenerģijas tirdzniecība 04.09.2018
SIA "RENAISSANCE CONSTRUCTION GROUP" 43X-TG-RCG00040J LV-TGRC26 LV40103875994 Elektroenerģijas tirdzniecība 17.09.2018
SIA "BRIGHT FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES" 43X-TG-BFT000419 LV-TGFT27 LV41503082940 Elektroenerģijas tirdzniecība 05.10.2018
SIA "Sal-Energo" 43X-TG-SAL00042O LV-TGSA28 LV48503010734 Elektroenerģijas ražošana 22.01.2019
SIA "Moduss Holding" 43X-TG-MHO00044Y LV-TGMH29 LV50203068851 Elektroenerģijas tirdzniecība 25.03.2019
SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" 43X-TG-SPK00045G LV-TGSP30 LV41503002428 Elektroenerģijas sadale 27.03.2019
SIA "UŽAVA ENERGO" 43X-TG-UEN00046Q LV-TGUE31 LV41203067181 Elektroenerģijas tirdzniecība 08.07.2019
SIA "SILTEN ENERGY" 43X-TG-SEN000475 LV-TGSE32 LV50003534471 Elektroenerģijas piegāde un ražošana 07.11.2019
SIA "PROM LV" 43X-TG-PRO00048U LV-TGPR33 LV40103514516 Degvielas un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība 16.01.2020
SIA "A PLUS SOLUTION" 43X-TG-APLSO490A LV-TGAP34 LV42103059312 Elektroenerģijas tirgošanas darbības sfēra 24.01.2020
UAB "Energijos kodas" Latvijas filiāle 43X-TG-UEKLF0503 LV-UEKL35 LV40203234183 Elektroenerģijas tirdzniecība 11.02.2020
SIA "VEGETERIA" 43X-TG-VEGE0051Q LV-VEGE36 LV40203219108 Mazumtirdzniecības veikalu tīkla nekustamā īpašuma pārvaldība 09.03.2020
SIA "ACTUS ENERGY" 43X-TG-ACEN00532 LV-ACEN38 LV40003608919 Balansēšanas pakalpojuma sniegšana ražotājiem 14.07.2020
SIA "MG Trade" 43X-TG-MGTR0054R LV-MGTR39 LV42103043063 Elektroenerģijas tirgotājs 01.09.2020
SIA "BALTIC ENERGY TRADING" 43X-TG-BAENTR55B LV-BAEN40 LV40203254279 Elektroenerģijas tirdzniecība 01.09.2020
SIA "Balttransenergo" 43X-TG-BTTSEO56V LV-BTTSEO41 40203280892 Elektroenerģijas vairumtirdzniecība 18.01.2021
SIA "ENERGYNET" 43X-TG-ENE000578 LV-ENE042 40103535645 Elektroenerģijas tirdzniecība 20.01.2021
AS “Mainchain Capital” 43X-TG-MACA05791 LVMACA043 40203109217 Elektroenerģijas tirdzniecība 26.04.2021
SIA “Energo Impulse” 43X-TG-ENIM0059T LV-ENIM44 40203310970 Elektroenerģijas tirdzniecība 01.06.2021
SIA AOX Trade 43X-TG-AOX00060P LV-AOXT45 40203343967 Elektroenerģijas tirdzniecība 13.09.2021
SIA TCK 43X-STJ00714015Q 43X-J00714015Q 40003766284 Elektroenerģijas ražotājs 24.05.2022
SIA Universal Master Group 43X-TG-UMA00061K LV-UMA46 40203201089 Elektroenerģijas tirdzniecība 25.07.2022
SIA "SpinEnergy" 43X-STJ02609790U 43X-J02609790U 50203397251 Elektroenerģijas tirdzniecība 25.07.2022
SIA "Z Enerģija" 43X-STJ02605199J 43X-J02605199J LV40203384626 Saules elektrostacijas saražotas elektroenerģijas tirdzniecība 02.10.2022
SIA "Vangažu Elektriķis" 43X-STJ00009230F 43X-STJ00009230F 40003283735 Elektroenerģijas sadale un tirdzniecība 27.02.2023
SIA "ARON GROUP" 43X-TG-ARGR0062S LV-ARGR47 42103105842 Elektroenerģijas tirdzniecība 17.05.2023
AS "Sadales tīkls" 43X-STJ01017726J 43X-STJ01017726J 40003857687 Sadales sistēmas operators 24.04.2023
SIA "MARUM" 43X-STJ02046330N 43X-J02046330N 40103425186 Elektroenerģijas tirdzniecība 04.07.2023
SIA "Feniks +" 43X-STJ02657495C J02657495 40103824517 Elektroenerģijas tirdzniecība 09.10.2023
AS "Rīgas Siltums" 43X-STJ00001829G 43X-J00001829G 40003286750 Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija 27.12.2023
SIA "Lexington Baltic" 43X-STJ02667635G 43X-J02667635 40203488737 Elektroenerģijas tirdzniecība 29.01.2024

Sākot ar 2024. gada 1. februāri visus AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtos EIK ir iespējams atrast EIK CIO mājas lapā.

Informācija par EIK kodiem