Struktūra

Akcionāru sapulce


Padome

Revīzijas komiteja
Iekšējā audita daļa

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis (Sistēmvadība)
 • Sistēmvadības departaments
  • Dispečeru dienests
  • Sistēmas aizsardzību un automātiku dienests
  • Sistēmas palīgpakalpojumu dienests
  • Balansa plānošanas dienests
  • Sistēmas drošuma dienests
 • Elektroenerģijas uzskaites dienests
  • Ekspluatācijas grupa
  • Datu analīzes grupa
Valdes loceklis (Attīstība)
 • Attīstības departaments
  • Sistēmas pieslēgumu un attīstības dienests
  • Attīstības un izpētes dienests
  • Projektu vadības dienests
 • Informācijas tehnoloģiju departaments
  • Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un kiberdrošības daļa
  • Informācijas sistēmu attīstības daļa
  • Sistēmvadības tehnoloģiju daļa
  • Informācijas sistēmu administrēšanas un lietotāju atbalsta daļa
Valdes loceklis (Atbalsts)
 • Transporta daļa
 • Juridiskā nodrošinājuma daļa
 • Iepirkumu daļa
 • Sagādes daļa
 • Regulācijas lietu daļa
 • Dokumentu pārvaldības daļa
 • Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļa
Valdes loceklis (Ekspluatācija)
 • Tehniskās ekspluatācijas departaments
  • Apakšstaciju dienests
   • 10.apakšstaciju grupa
   • 20.apakšstaciju grupa
   • 30.apakšstaciju grupa
   • 40.apakšstaciju grupa
   • 50.apakšstaciju grupa
   • 60.apakšstaciju grupa
   • 70.apakšstaciju grupa
   • 80.apakšstaciju grupa
   • 90.apakšstaciju grupa
   • 110.apakšstaciju grupa
   • 140.apakšstaciju grupa
   • 150.apakšstaciju grupa
   • 160.apakšstaciju grupa
   • Iekārtu remontu grupa
  • Līniju dienests
   • Rīgas iecirksnis
   • Valmieras iecirknis
   • Krustpils iecirknis
   • Daugavpils iecirknis
   • Brocēnu iecirknis
   • Grobiņas iecirknis
   • Trašu tīrīšanas grupa
  • Releju dienests
  • Telekomunikāciju dienests
 • Ekspluatācijas un drošības tehnikas uzraudzības dienests
 • Tehniskās ekspertīzes dienests
  • Diagnostikas grupa
  • Inspicēšanas grupa
  • Metroloģijas grupa
Valdes birojs
 • Personāla daļa
 • Finanšu un grāmatvedības departaments
  • Grāmatvedība
  • Finanšu un kredītu daļa
  • Biznesa plānošanas un analītikas daļa
 • Kvalitātes sistēmas daļa
 • Komunikācijas daļa
 • Drošības daļa
 • Informācijas drošības pārvaldības daļa