image/svg+xml
MW
MW
MW

330 kV līnijas

Enerģija kustībā
Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade un Latvijas teritorijā esošo 330kV un 110kV elektropārvades līniju apkalpošana.

Kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

330 kV līnijas

Notikumi
Tirgus

Aprīlī Latvijā saražots par 41% vairāk elektroenerģijas nekā patērēts un, 229 gigavatstundas (GWh) eksportējot uz kaimiņvalstīm, Latvija saglabā elektroenerģijas ražošanas līdera lomu Baltijā.…

Ziņas

Kopš 2020. gada AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir pievienojies Eiropas vienotai Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmai (European Energy Certificate System - EECS)…

Finanšu informācija

2024. gada 14. maija AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) akcionāru sapulcē AST Revīzijas komitejā ievēlēta Inga Liepa un līdzšinējie komitejas locekļi – Roberts Ikaunieks un Aigars Ģērmanis.

Tirgus

Baltijas valstu pārvades sistēmu operatoriem Baltijas valstu energosistēmā jāveic vairākas būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs elektroenerģijas tirdzniecībai pieejamo pārrobežu jaudu:

Plānotā…
Attīstība
Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
Pakalpojumi
Nodrošinām visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam un pārvades pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem pārvades pakalpojuma tarifiem
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze, vides parametru testēšana
Sistēmas pieslēgumu ierīkošana ektroenerģijas Lietotājiem un Ražotājiem. Esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšana.
Balansēšanas pakalpojums
Sistēmas lietošanas, balansēšanas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līguma paraugi un tirgotājiem saistošie noteikumi. Informācijas par nebalansa administrēšanas maksu.
Enerģijas identifikācijas kodu piešķiršana un izsniegšana