Elektroenerģijas tirgus apskats

2022. gada oktobrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 189,28 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 46,1% mazāk nekā septembrī, bet attiecībā pret 2021. gada oktobri cena ir par 77,9% augstāka.

Būtiskākais oktobrī:
  • Oktobrī kopējai saražotās elektroenerģijas apjoms Latvijā bija 220 014 MWh, kas ir par 9,4% vairāk nekā septembrī un par 21% mazāk nekā pirms gada, savukārt patērētas tika 572 414 MWh elektroenerģijas, kas ir par 7,7% vairāk nekā septembrī un par 6,8% mazāk nekā pirms gada;
  • Oktobrī sasniegta vēsturiski augstākā vēja enerģijas izstrāde - vēja elektrostacijas saražotas 28 045 MWh elektroenerģijas jeb par 106% vairāk nekā septembrī un par 61% vairāk nekā pirms gada. Pieaugums saistāms ar Tārgales vēja elektrostacijas visu ģeneratoru darba sākšanu un labvēlīgākiem laika apstākļiem;
  • Būtiski ir samazinājusies koģenerācijā saražotās elektroenerģijas apjoms - lielajās stacijās tas samazinājies par 80,6%, bet stacijās ar jaudu līdz 10 MW - par 89,5%, savukārt samazinājums attiecībā pret 2021. gada oktobri ir 84% apmērā lielajās un par 99% mazajās stacijās;
  • Latvijas elektroenerģijas patēriņš ar vietējo ģenerāciju tika nosegts 38,4% apmērā, bet atlikušais nepieciešamais elektroenerģijas daudzums - 352 399 MWh tika importēts no kaimiņvalstīm;
  • Patēriņa samazināšanās saistāmas ar iepriekš novēroto elektroenerģijas cenu pieaugumu - augustā tika sasniegta vēsturiski augstākā vidējā mēneša elektroenerģijas cena kopš tirgus atvēršanas, kas septembrī un oktobrī lika meklēt iespējas patēriņu samazināt;
  • Tāpat uzskaitītā patēriņa samazinājumu mājsaimniecībās veicināja mikroģeneratoru jeb saules paneļu uzstādīšana - ja 2021. gada rudenī Latvijā uzstādītās mikroģenerācijas jauda bija 16 MW, tad šogad - jau 80 MW. Patlaban, saskaņā ar spēkā esošo kārtību, tiek uzskaitīts tikai tīklā nodotās elektroenerģijas daudzums, bet ne viss mikroģenerācijā saražotais, daļa no kā tiek patērēta saražošanas brīdī, kas savukārt mazina mājsaimniecību vajadzību pirkt elektroenerģiju no tīkla;
  • Pēc elektroenerģijas cenu rekordiem vasaras mēnešos, oktobrī turpinās jau septembrī pieredzētais mēneša vidējās elektroenerģijas cenas kritums, vienlaikus samazinoties cenu atšķirībām Baltijas valstīs;
  • Cenu samazināšanās gan Baltijā, gan arī Eiropā saistāma ar gāzes cenām, kas attiecībā pret maiju oktobrī ir gandrīz divas reizes zemākas; 
  • Oktobrī pēc ilgāka pārtraukuma atsevišķās stundās elektroenerģijas cenas Baltijā samazinājās līdz rekordzemajam 8 centu par MWh līmenim, bet divos starpsavienotajos Baltijas tirdzbiecības apgabalos - Somijā un Zviedrijas 4. cenu apgabalā konstatēta negatīva cena - mīnus 0.99 EUR (tirgotāji šajā stundā piemaksāja patērētājiem pat elektroenerģijas izmantošanu). Šādas cenas ir raksturīgas periodiem, kad ir liela vēja elektrostaciju izstrāde un vienlaikus mazs patēriņš, parasti vētru laikā nakts stundās.
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Latvijā saražotā elektroenerģija

Oktobris 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2021, MWh

Daugavas HES

116 794

109%

90 896

Termoelektrostacijās*

16 984

-81%

105 661

Vēja elektrostacijas

28 045

106%

17 422

Koģenerācija (līdz 10MW)

99

-89%

11 392

Biomasa (līdz 10MW)

34 067

61%

29 686

Biogāze (līdz 10MW)

20 534

4%

20 217

Mazās HES (līdz 10MW)

3 144

93%

3 643

Saules elektrostacijas

348

-46%

146

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

220 014

9%

279 064

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Oktobris 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2021, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

600 230

-8%

544 723

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

247 831

-22%

209 649

Latvijas elektroenerģijas saldo

352 399

7%

335 074

 

Oktobris 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2021, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

572 414

8%

614 138

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

38%

 0,58 (procentpunkti)

45%

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 Vidējā mēneša cena, 2021. gada oktobris EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

113,48

-47%

64,84

-0,99

530,67

4,28

261,60

NP Igaunija

174,29

-23,9%

105,61

0,08

530,67

68,58

270,03

NP Latvija

189,28

-46,1%

106,40

0,08

530,67

68,58

286,28

NP Lietuva

189,33

-47,4%

108,91

0,08

530,67

68,58

286,28

NP Zviedrija (SE4)

74,15

-67%

86,2

-0,99

351,27

4,28

195,58

Polija

134,25

-24%

103,24

55,66

308,10

76,39

200,66

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%), 2021. gada oktobris

NPS FI & EE

43%

-41,7

27%

NPS EE & LV

78,3%

50,9

98,3%

NPS LV & LT

100%

10,1

94%

NPS LT & SE4

4%

-13,8

48%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

48%

-14

7,4%

81,0%

EE -> LV

84%

-12

27,6%

99,7%

LT -> LV

2%

1

0,0%

18,3%

PL->LT

26%

15

0,0%

82,6%

LT->PL

32%

-8

0,2%

91,7%

SE4->LT

100%

2

98,1%

100,0%

FI->EE

89%

9

44,1%

100,0%

LV>EE

0%

0

0,0%

0,8%

EE>FI

0%

0

0,0%

0,0%

LKAL>LT

0%

0

0,0%

0,0%

LT>SE4

0%

0

0,0%

0,0%

LRI>LV

0%

0

0,0%

0,0%

 Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Oktobris 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2021, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

0

0%

312 290

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

1 195 634

13%

1 147 276

No Polijas

95 329

151%

23 894

No Zviedrijas

430 767

-2%

418 762

no Somijas

669 538

15%

704 620

Balansēšanas tirgus Baltijā
Balansēšanas enerģijas cenas Baltijā

Nebalansa cena

Oktobris 2022, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2021, EUR/MWh

Igaunija

164,16

-46%

99,26

Latvija

165,77

-49%

99,29

Lietuva

165,91

-48%

99,79

Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

675

675

700

700

700

700

Zemākā cena, EUR/MWh

-190

-190

-190

-190

-190

-190

 

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

1572

-39%

5897

103%

Latvija

3273

9%

3618

112%

Lietuva

9002

-10%

7915

44%

Somija

215

-89%

1765

-42%

Zviedrija

26

-91%

4712

82%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

807

319

7%

22%

0%

0%

Igaunija

21

42

-4%

8%

2%

4%

Latvija

132

81

77%

170%

2%

35%

Lietuva

654

195

-1%

2%

0%

11%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​