Elektroenerģijas tirgus apskats

Decembrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniedza 207,40 EUR par megavatstundu, kas ir par 65,4%% vairāk nekā novembrī, bet attiecībā pret 2020. gada decembri cena ir 4,6 reizes augstāka. 

Būtiskākais decembrī
  • Vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniedza 207,40 EUR/MWh, kas par 65,4% pārsniedz iepriekšējā mēneša rekordu un ir nepilnas piecas reizes augstāka kā pērn decembrī; 
  • 7. decembra rītā plkst. 8.00-9.00 EET sasniegts jebkad augstākā elektroenerģijas stundas cena – 1000,07 EUR/MWh;
  • 7. decembra diennakts vidējā cena Baltijas valstīs un Somijā sasniedza 469,03 EUR/MWh, tādējādi ievērojami palielinot arī mēneša vidējo elektroenerģijas cenu un ierindojot Latviju otrajā vietā tūlīt pēc Lietuvas tirdzniecības apgabala, kur vidējā decembra mēneša cena bija 212,22 EUR/MWh; 
  • Cenas lēciens skaidrojams ar lielā sala izraisīto elektroenerģijas patēriņa pieaugumu Baltijā un Skandināvijas valstīs kombinācijā ar lielāko Baltijas termoelektrostaciju atslēgumiem remontu dēļ decembra pirmajā pusē, radot jaudas iztrūkumu 1300 MW apmērā;
  • 2021. gads noslēdzās ar elektroenerģijas vidējo cenu 88,78 EUR/MWh, kas 2,6 reizes augstāka kā 2020. gada vidējā cena; 
  • NordPool zonu sistēmas references cenas kāpums, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija vēl ievērojamāks – no 10,93 EUR/MWh 2020. gadā uz 62,31 EUR/MWh 2021. gadā;
  • Imports no ES valstīm uz Baltiju, salīdzinot ar novembri, nedaudz samazinājies – par 2% – importētas 935 310 MWh elektroenerģijas, tāpat arī samazinājies imports no trešajām valstīm par 30% - kopumā importētas 295 988 MWh;
  • Decembrī sasniegts jauns gāzes un CO2 izmešu kvotas cenas rekords – attiecīgi 92,37 EUR/MWh un 80,10 EUR/tCO2. Gāzes cenas pieaugums decembrī ir vairāk kā sešas reizes lielāks, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, kamēr vidējais cenas pieaugums 2021. gadā ir četras reizes lielāks kā iepriekšējā. Savukārt CO2 emisiju kvotu cena šī gada laikā palielinājusies 2,4 reizes – no 33,51 EUR/tCO2 janvārī līdz 80,10 EUR/tCO2 decembrī.
Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 Vidējā mēneša cena, 2020. gada Decembris EUR/MWh,

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

193,38

125%

39,25

13,75

421,87

65,04

469,03

NP Igaunija

202,65

73,5%

45,49

15,64

421,87

81,49

469,03

NP Latvija

207,40

65,4%

44,86

15,64

421,87

81,49

469,03

NP Lietuva

212,22

66,0%

45,75

15,64

421,87

81,49

469,03

NP Zviedrija (SE4)

182,21

63%

37,32

13,75

421,87

43,62

413,48

Polija

179,48

52%

n/a

42,68

529,20

83,27

344,56

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%), 2020. gada Decembris

NPS FI & EE

80%

31,8

70%

NPS EE & LV

91,8%

6,5

99,1%

NPS LV & LT

91%

-5,5

95%

NPS LT & SE4

67%

-0,4

58%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

49%

10

4,3%

92,9%

EE -> LV

51%

-17

3,9%

96,3%

LT -> LV

1%

0

0,0%

8,6%

PL->LT

36%

27

0,0%

100,0%

LT->PL

42%

-19

0,0%

100,0%

SE4->LT

70%

3

6,4%

100,0%

FI->EE

59%

-22

3,2%

99,1%

LV>EE

3%

2

0,0%

22,6%

EE>FI

1%

0

0,0%

6,1%

LKAL>LT

100%

0

9,9%

100,0%

LT>SE4

3%

-1

0,0%

29,3%

LRI>LV

92%

4

0,0%

100,0%

 Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Decembris 2021, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Decembris 2020, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

295988

-30%

334090

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

935310

-2%

1014202

No Polijas

128930

187%

44954

No Zviedrijas

359953

-1%

364249

no Somijas

446427

-26%

604999


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecibas apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Uz Baltijas valstīm komerciālais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija) notiek uz Latvijas-Krievijas robežas (LRI-LV) un Lietuvas- Kaļiņingradas robežas (LT-LKAL), saskaņā ar NordPool datiem.

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

+Balansēšanas tirgus Baltijā: cenas un apjomi
Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

1800

1000,07

1800

1000,07

1800

1000,07

Zemākā cena, EUR/MWh

15,64

-321

15,64

-321

15,64

-321

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

3993

2128

11%

-48%

Latvija

6200

1727

-36%

46%

Lietuva

12415

4094

87%

-25%

Somija

4005

2330

175%

-14%

Zviedrija

1775

1608

27%

-45%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

763

384

-5%

9%

0%

0%

Igaunija

25

72

-11%

31%

2%

2%

Latvija

112

103

-21%

38%

26%

28%

Lietuva

627

210

-1%

-6%

0%

18%

+Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Dati tiks publicēti līdz 20.01.2022