Elektroenerģijas tirgus apskats

2023. gada novembrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 105,20 EUR par megavatstundu (EUR/MWh), kas ir par 20% vairāk nekā oktobrī, savukārt attiecībā pret 2022. gada novembri cena ir par 115% zemāka.

Būtiskākais novembrī :
  • Elektroenerģijas cenas visās trīs Baltijas valstīs novembrī saglabājās vienādas un pieauga par 20% jeb līdz 105,20 EUR/MWh;
  • Novembrī vērojams vidējās elektroenerģijas cenu pieaugums arī visos pārējos Baltijas valstu starpsavienotajos elektroenerģijas tirdzniecības apgabalos – Somijā par 85% jeb līdz 69,68 EUR/MWh, Zviedrijas 4. zonā par 139% jeb līdz 73,55 EUR/MWh, un Polijā par 3% jeb līdz 98,38 EUR/MWh;
  • Salīdzinot importētās elektroenerģijas apjomu uz Baltijas valstīm ar iepriekšējo mēnesi, tas kopumā ir pieaudzis par 2,2%. Elektroenerģijas importa apjoms no Somijas ir samazinājies par 10,4%, savukārt pieaudzis par 19,4% no Zviedrijas un par 19,1% no Polijas;
  • Elektroenerģijas cenu izmaiņas veicināja notikumi Somijas tirdzniecības apgabalā - cenu pieaugums Baltijas valstīs saistīts ar Somijas lielākās atomelektrostacijas Olkiluoto 3. reaktora neplānotu atslēgumu no 19. līdz 22. novembrim un mēneša pēdējās divās dienās, kas samazināja Ziemeļvalstīm pieejamo atomelektrostaciju jaudu īpatsvaru, kas savukārt samazināja kopējās plūsmas uz Baltijas valstīm, kā rezultātā pieauga elektroenerģijas cena Baltijas valstīs šajā laikā. Savukārt Nord Pool sistēmas cenas samazinājums saistīts ar uzņēmuma Kinect Energy kļūdaini iesniegto cenu piedāvājumu 24. novembra tirdzniecības dienai, kā rezultātā Somijā 10 stundas pēc kārtas ikstundas cena sasniedza zemāko iespējamo slieksni - mīnus 500 EUR/MWh un dienas vidējā cena – mīnus 203,40 EUR/MWh;
  • Līdz novembra beigām 2023. gadā Latvijas IA Reģistrā kopā izdoti 5 068 400 IA, kas ir par 35% vairāk nekā 2022. gada 11 mēnešos.
Latvijas elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas bilance :

Informācija tiks publicēta uzreiz pēc tās apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz 20.12.2023.

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Tirdzniecības apgabals

Vidējā cena 2023. gada novembrī, EUR/MWh

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Vidējā cena 2022. gada novembrī, EUR/MWh

Zemākā stundas cena 2023. gada novembrī, EUR/MWh

Augstākā stundas cena 2023. gada novembrī, EUR/MWh

Zemākā diennakts cena 2023. gada novembrī, EUR/MWh

Augstākā diennakts cena 2023. gada novembrī, EUR/MWh

NPS Somija

69.68

85%

195.35

-500.00

777.18

-203.40

287.87

NPS Igaunija

105.20

20%

218.99

3.06

777.18

23.11

287.87

NPS Latvija

105.20

20%

226.44

3.06

777.18

23.11

287.87

NPS Lietuva

105.20

20%

226.63

3.06

777.18

23.11

287.87

NPS Zviedrija (SE4)

73.55

139%

123.69

0.10

259.86

7.61

167.87

Polija

98.38

3%

170.86

11.24

196.14

47.44

151.49

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie tirdzniecības apgabali

Stundas ar vienādām cenām 2023. gada novembrī, %

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, (procentpunkti)

Stundas ar vienādām cenām 2022. gada novembrī, %

NPS FI & EE

37.9%

14.5

70.6%

NPS EE & LV

100.0%

0.0

88.2%

NPS LV & LT

100.0%

0.0

99.6%

NPS LT & SE4

26.9%

14.8

11.9%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojums

Vidējā noslogotība 2023. gada novembrī, %

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, (procentpunkti)

Zemākā diennakts noslogotība 2023. gada novembrī, %

Augstākā diennakts noslogotība 2023. gada novembrī, %

LV -> LT

27.9%

12.4

0.9%

67.0%

EE -> LV

33.2%

-6.0

0.7%

59.6%

LT -> LV

3.3%

-5.1

0.0%

18.0%

PL->LT

41.1%

10.4

0.1%

91.6%

LT->PL

26.3%

-14.0

0.0%

87.5%

SE4->LT

97.4%

0.5

84.0%

100.0%

FI->EE

89.3%

-6.1

7.4%

100.0%

LV>EE

1.9%

1.6

0.0%

31.0%

EE>FI

0.5%

0.5

0.0%

16.3%

LT>SE4

0.0%

0.0

0.0%

0.9%

Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Novembris 2023, MWh

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Novembris 2022, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

0

0.0%

0

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

1 260 643

2.2%

989 659

No Polijas

133 117

19.1%

177 823

No Zviedrijas

490 673

19.4%

380 312

No Somijas

636 853

-10.4%

431 525

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi (IA)
Statistika par Latvijas IA Reģistrā veiktajām darbībām

Darījuma veids

Novembris 2023, MWh

Novembris 2022, MWh

Izdotie IA

230 842

381 268

Izlietotie IA

122 732

42 942

Importētie IA

23 234

126 500

Eksportētie IA

232 494

1 273 793

Latvijas iekšienē nosūtītie IA

116 138

105 853

Derīgumu zaudējušie IA

35

-

Balansēšanas tirgus Baltijā
Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena 2023. gada novembrī, EUR/MWh

899

699.5

250

30

1999

125

Zemākā cena 2023. gada novembrī, EUR/MWh

50

-20

100

-30

34.7

-295.3

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija 2023. gada novembrī, MWh

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija 2023. gada novembrī, MWh

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

3 648

171%

1 497

32%

Latvija

2 056

-64%

1 082

-52%

Lietuva

11 205

-10%

6 051

-35%

Somija

436

65%

4 670

-46%

Zviedrija

111

196%

6 966

-21%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā

 

Stundas vidējais standarta tirgus solījuma apjoms 2023. gada novembrī, MW

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Stundas bez standarta tirgus solījumiem, %

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

572

231

6%

9%

0%

0%

Igaunija

27

18

149%

116%

0%

3%

Latvija

26

35

-44%

42%

30%

22%

Lietuva

520

177

8%

-1%

0%

5%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums (IA) ir elektronisks dokuments, kas pierāda saražotās elektroenerģijas izcelsmi. IA iespējams tirgot, kā arī izlietot jeb dzēst, elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (gala patērētājiem) apliecinot piegādātās elektroenerģijas izcelsmi IA noteiktajā apmērā. Viens IA = 1 MWh saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas, un tas ir derīgs 12 mēnešus pēc ražošanas perioda beigām.