Elektroenerģijas tirgus apskats

2023. gada maijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 78,02 EUR par megavatstundu (EUR/MWh), kas ir par 18% augstāka nekā aprīlī, savukārt attiecībā pret 2022. gada maiju cena ir par 53% zemāka.

Būtiskākais maijā:
  • Lai gan maijā vērojams neliels vidējās elektroenerģijas cenu pieaugums Latvijā un Lietuvā, visur citur Eiropā elektroenerģijas cenas turpināja samazināties. Cenu samazināšanās skaidrojama ar gāzes cenu kritumu, savukārt pieaugumu Latvijā un Lietuvā izraisīja ierobežojumi starpvalstu pārvades jaudās uz Igaunijas - Latvijas un Zviedrijas - Lietuvas robežām brīžos, kad vietējā ģenerācija ir nepietiekama;
  • Būtiski - par 74% - pieaudzis elektroenerģijas imports uz Baltiju - no Somijas par 87%, no Zviedrijas - par 56%, bet no Polijas - par 127%, tiesa, pēc eksportētā elektroenerģijas apjoma ziņā Polija ieņēma pēdējo vietu
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Informācija tiks publicēta uzreiz pēc tās apkošanas, bet ne vēlāk kā līdz 20.06.2023

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Tirdzniecības apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Vidējā mēneša cena, 2022. gada maijs EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

26.61

-56%

132.66

-10.06

130.97

-3.15

87.65

NP Igaunija

65.56

-1%

151.37

-10.06

178.29

25.94

94.42

NP Latvija

78.02

18%

164.20

-10.06

629.10

31.66

126.95

NP Lietuva

78.02

16%

164.71

-10.06

629.10

31.66

126.95

NP Zviedrija (SE4)

64.69

-1%

132.83

-10.06

178.29

7.92

112.62

Polija

105.72

-13%

140.49

6.59

189.00

61.68

137.41

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, (procentpunkti)

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%), 2022. gada maijs

NPS FI & EE

41.4%

-42.2

76.5%

NPS EE & LV

69.6%

-30.4

76.9%

NPS LV & LT

100.0%

5.4

98.8%

NPS LT & SE4

61.4%

-29.5

56.2%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

38.0%

-29.0

13.8%

51.6%

EE -> LV

81.4%

61.1

41.0%

100.0%

LT -> LV

0.0%

-0.0

0.0%

2.8%

PL->LT

3.5%

0.3

0.0%

33.9%

LT->PL

77.9%

-13.4

0.0%

100.0%

SE4->LT

82.9%

27.5

42.8%

100.0%

FI->EE

85.1%

25.3

51.4%

100.0%

LV>EE

0.0%

-4.7

0.0%

0.0%

EE>FI

0.0%

-1.4

0.0%

0.0%

LT>SE4

0.0%

-1.9

0.0%

3.2%

Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Maijs 2023, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Maijs 2022, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

0

0.0%

65 616

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

1 133 181

74.4%

877 176

No Polijas

23 719

127.5%

77 066

No Zviedrijas

428 453

56.0%

347 164

no Somijas

681 010

86.8%

452 946

Balansēšanas tirgus Baltijā
Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

249

194.8

221

10

880

99

Zemākā cena, EUR/MWh

-3.03

-199.95

120

-200

1.94

-321

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

2627

3%

2120

74%

Latvija

2449

294%

3667

13%

Lietuva

11789

43%

9151

9%

Somija

549

-58%

4613

-61%

Zviedrija

1467

-37%

7544

-25%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

749

252

23%

-1%

0%

0%

Igaunija

28

16

-12%

60%

0%

1%

Latvija

52

44

251%

-47%

8%

21%

Lietuva

669

192

19%

18%

0%

8%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.