Noslēgts līgums par nacionālā interešu objekta – Latvijas energosistēmas galvenā dispečeru vadības un datu centra izbūvi

Finanšu informācija

Parakstīts līgums par Latvijas energosistēmas drošai vadībai kritiski svarīga projekta – AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) dispečeru vadības un datu centra "Jāņciems" izbūvi un ražošanas bāzes pārbūvi. Eiropas Savienības līdzfinansētā nacionālo interešu objekta īstenošana ļaus iegūt Eiropas fiziskā drošuma un funkcionalitātes prasībām atbilstošu dispečeru vadības un datu centru, no kura pēc sinhronizācijas ar kontinentālās Eiropas energosistēmu tiks veikta energosistēmas balansēšana un sistēmas frekvences regulēšana.

"Ceļā uz Baltijas energosistēmu neatkarību un spēju darboties patstāvīgi esam bijuši ļoti efektīvi, projektu īstenošanai piesaistot līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem, tostarp 64% apmērā dispečeru vadības un datu centra izbūvei. Pozitīvi vērtējama ir būvuzņēmēju salīdzinoši lielā interese piedalīties šī nacionālo interešu objekta būvniecības iepirkumā, kvalifikācijas kārtai piesakoties astoņiem pretendentiem. Mūsu līdzšinējā pieredze, sadarbībā ar dažādiem būvuzņēmējiem realizējot tādus lielus un sarežģītus projektus kā Kurzemes loks, Latvijas-Igaunijas trešais starpsavienojums, Valmieras-Tartu un Valmieras-Tsirgulinas līnijas rekonstrukcija, ir apliecinājums AST komandas profesionalitātei un dod pārliecību par šī energosistēmas drošībai svarīgā projekta kvalitatīvu paveikšanu termiņā," uzsver AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Īstenojot Baltijas valstīs vērienīgāko enerģētiskās neatkarības projektu – sinhronizēšanos ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem 2025. gada sākumā, Latvijai būs patstāvīgi jāveic tīkla frekvences regulēšanu un balansēšanas nodrošināšanu, kā arī citas funkcijas. Tam nepieciešams Eiropas prasībām atbilstošs dispečeru vadības un datu centrs, kas ir viens no stratēģiski nozīmīgajiem projektiem Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā AST elektroenerģijas pārvades sistēmas desmitgades attīstības plānā. Pēc sinhronizācijas ar Eiropu, pakāpeniski pieaugot darba apjomam, būtiski, ka jaunais dispečeru vadības centrs ļaus efektīvi izvietot dispečeru darba vietas un iegūt ENTSO-E (Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru tīkla) tehniskajām prasībām atbilstošas datu centra telpas. Pagaidu risinājumā AST dispečeru vadības centrs darbojas dažādās ēkās. Jaunais projekts dos iespēju frekvences regulēšanas un balansēšanas nodrošināšanā iesaistītajiem AST speciālistiem efektivizēt darbu, ciešāk sadarbojoties vienā ēkā. Latvijas un visa Baltijas valstu reģiona energosistēmas vadībai svarīga ir arī dispečeru vadības un datu centra fiziskā drošība, kas projekta izbūves rezultātā tiks vēl vairāk paaugstināta.

Projekta ietvaros Dārzciema ielā 86, Rīgā, tiks atjaunota un renovēta visa ražošanas bāze, kas šobrīd ietver ~ 40 ēkas, sākot no  iekārtu remonta telpām un inspicēšanas laboratorijas līdz transformatoru eļļas attīrīšanas saimniecības un speciālā transporta apkalpošanas telpām. Objektā esošās ēkas pamatā ir celtas laika posmā no 1930-iem līdz  1960-iem gadiem, jaunākajām būvēm topot 1990-tajos gados. Ēku nolietojuma dēļ  50% no tām ir ekonomiski pamatotāk demontēt un būvēt no jauna, bet trešdaļai nepieciešams veikt nozīmīgu pārbūvi to tālākai ekspluatācijai. Jaunais projekts ļaus samazināt energoresursu patēriņu līdz pat 50% un samazināt kopējo telpu platību par 15%.

Nozīmīgā projekta realizēšanai piesaistīts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums 38,1 milj. EUR apmērā, no kuriem 27 milj. EUR paredzēti dispečeru vadības un datu centra izbūvei, ražošanas bāzes teritorijas un ēku kompleksa pārbūvei, savukārt 11,1 milj. EUR – informācijas sistēmu infrastruktūrai un tīklu vadības digitalizācijai, projekta īstenošanai faktiski neradot ietekmi uz elektroenerģijas pārvades tarifu.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam tuvāko nedēļu laikā plānots uzsākt būvdarbus. Līdz 2024. gada beigām tiks atjaunotas vai demontētas un uzbūvētas no jauna ražošanas ēkas, līdz 2026. gada pavasarim tiks izbūvēts dispečeru vadības un datu centrs, savukārt līdz 2027. gada pavasarim tiks izbūvēta no jauna transporta daļas ēka un kontrolpunkts, lai nodrošinātu transportu operatīvā izbraukuma brigādēm, līniju un apakšstaciju dienestu darbiniekiem, kas uztur pārvades tīkla infrastruktūru visā Latvijas teritorijā, vienlaikus demontējot atlikušās savu laiku nokalpojušās ēkas.

Iepirkums veikts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumā sākotnējai atlasei pieteicās astoņi kandidāti, no tiem septiņi tika atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumus iesniedza četri pretendenti. 2024. gada 29. februārī AST noslēdza līgumu ar SIA "NEWCOM Construction" par dispečeru vadības un datu centra "Jāņciems" izbūvi un ražošanas bāzes teritorijas un ēku kompleksa pārbūvi. Kopējā līgumcena 44 011 768,47 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma izpildes termiņš līdz 2027. gada 30. septembrim. SIA "NEWCOM Construction" jau 20 gadus darbojas Latvijas dzīvojamo māju, sabiedrisko un komercbūvju, kā arī inženiertehnisko objektu būvniecības tirgū.