Prakses iespējas

kvadrata posts.jpg

Ja domā par savu izaugsmi, vēlies iegūt vienreizēju pieredzi un saņemt stipendiju, strādājot kopā ar pieredzes bagātiem enerģētikas nozares profesionāļiem, piesakies pie mums praksē. AST piedāvā mācību prakses iespējas ar stipendiju vairākās Latvijas pilsētās - Rīgā, Salaspilī, Krustpilī, Daugavpilī, Jelgavā, Brocēnos, Grobiņā, Valmierā, Gulbenē, Rēzeknē, Slokā un Ventspilī.

Lai pretendētu uz stipendijas saņemšanu prakses laikā - minimālās algas apmērā, tiks vērtēta kandidātu iepriekšējā prakses pieredze AST (ja tāda ir bijusi), iesūtītais CV un pieteikuma vēstulē aprakstītā motivācija un interese apgūt praktiskās iemaņas, sekmes un komunikācijas spējas, kuras novērtēsim intervijā. 

Mūsu mērķis ir piesaistīt augstskolu, koledžu un profesionālo izglītības iestāžu studentus, un veidot uz teorētiskajām zināšanām balstītu praktisko apmācību un izpratni par profesionālajām prasmēm un kompetencēm konkrētajā profesijā.

Mūsu prioritāte ir enerģētikas nozares studenti, jo AST pamatdarbības profesijas ir elektroinženieris, elektrisko sistēmu inženieris, elektrotehniķis, elektrotīklu dispečers un elektromontieris. Lai prakses laikā viss notiktu droši un Tu apzinātos elektrobīstamību mūsu objektos, kā arī varētu būt pilntiesīgs brigādes loceklis, prakses pirmajās dienās Tev būs jāapgūst drošības tehnikas pamati.

IESPĒJAMIE PRAKSES VIRZIENI: 

+ Prakse Tehniskās ekspertīzes dienestā, Rīgā
Praktikanti elektromontiera amatā (3 vakances) 

No 2020. gada 1. janvāra piedāvājam apmaksātu prakses vietu Tehniskās ekspertīzes dienestā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem u.c.), mērmaiņiem, līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtām, kabeļiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iegūsi iemaņas darbā ar dažādiem mēraparātiem (mikroommetru, megaommetru, voltmetru, sprieguma kvalitātes mēriekārtu u.c.);
 • veiksi dažādus mērījumus un pārbaudes, dažādu datu iegūšanu elektroietaisēs;
 • piedalīsies mēraparātu ieshēmošanā, mērījumu veikšanā, datu apstrādē un analīzē.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Telekomunikāciju dienestā, Rīgā
Praktikants telekomunikāciju inženiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. janvāra piedāvājam apmaksātu prakses vietu Telekomunikāciju dienestā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dispečervadības un drošības sistēmu pārbaudes darbiem kompetentu kolēģu vadībā.

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi elektroiekārtu attālinātās vadības un uzraudzības tehniskos risinājumus un dispečervadības iekārtu uzbūvi un ekspluatāciju;
 • iepazīsi telemērīšanas iekārtas un telemērīšanas principus;
 • pētīsi ēku un teritoriju apsardzes signalizācijas un videonovērošanas tehniskos līdzekļus;
 • izmantosi telekomunikāciju pakalpojumus elektroiekārtu uzraudzībai, vadībai un aizsardzībai.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā; 
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Releju dienestā, Rīgā
Praktikants elektrisko sistēmu inženiera amatā (3 vakances) 

No 2020. gada 1. janvāra piedāvājam apmaksātas prakses vietas Releju dienestā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām releju aizsardzības iekārtām (mehāniskie releji, digitālie releji u.c.) un to izmantošanas veidiem.

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi releju aizsardzības un automātikas aparatūras montāžu releju paneļos un spaiļu skapjos;
 • piedalīsies nolietotās un nevajadzīgās aparatūras demontāžas darbos;
 • veiksi releju aizsardzības un automātikas iekārtu pārbaudes.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Informācijas sistēmu attīstības daļā, Rīgā
Praktikants informācijas sistēmu analītiķa amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. janvāra piedāvājam apmaksātu prakses vietu Informācijas sistēmu attīstības daļā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādu specifisku informācijas sistēmu darbību un attīstību. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi specifiskas informācijas sistēmas un piedalīsies dažādos IT projektos;
 • līdzdarbosies projektu ieviešanas aktivitātēs (biznesa prasību analīze, izstrāde, testēšana, projektu vadība) un komunicēsi ar risinājumu lietotājiem;
 • iepazīsi informācijas sistēmu izstrādes dzīves ciklu un izstrādes metodoloģijas.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 10. apakšstaciju grupā, Salaspilī
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 10. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 20. apakšstaciju grupā, Krustpilī
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 20. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 30. apakšstaciju grupā, Daugavpilī
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 30. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 40. apakšstaciju grupā, Jelgavā
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 40. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 50. apakšstaciju grupā, Bocēnos
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 50. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 60. apakšstaciju grupā, Grobiņā
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 60. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 70. apakšstaciju grupā, Valmierā
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 70. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 80. apakšstaciju grupā, Gulbenē
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 80. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 90. apakšstaciju grupā, Rēzeknē
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 90. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 110. apakšstaciju grupā, Rīgā
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 110. apakšstaciju.grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 140. apakšstaciju grupā, Rīgā
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 140. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 150. apakšstaciju grupā, Jūrmalā
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 150. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta 160. apakšstaciju grupā, Ventspilī
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta 160. apakšstaciju grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Apakšstaciju dienesta Iekārtu remontu grupā, Rīgā
Praktikants elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. aprīļa piedāvājam apmaksātu prakses vietu Apakšstaciju dienesta Iekārtu remontu grupā, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar dažādām augstsprieguma slēgiekārtām (atdalītājiem, jaudas slēdžiem), mērmaiņiem (spriegummaiņiem, strāvmaiņiem, kombinētajiem mērmaiņiem), 110 kV un 330 kV transformatoriem un autotransformatoriem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi augstsprieguma elektroietaises (apakšstacijas), to nozīmi un izvietojumu dabā;
 • iepazīsi zemsprieguma elektroietaises – līdzsprieguma un pašpatēriņa iekārtas, to nozīmi energosistēmas darbības nodrošināšanā;
 • piedalīsies remontu brigādes darbos, redzēsi kā strādā operatīvā izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Līniju dienesta Rīgas iecirknī, Rīgā
Praktikants augstsprieguma līniju elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. maija piedāvājam apmaksātu prakses vietu Līniju dienesta Rīgas iecirknī, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar  110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līnijām un to uzbūvi, tehniskajiem risinājumiem, tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumiem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju uzbūvi, tehniskos risinājumus un izvietojumu dabā;
 • brigādes sastāvā veiksi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi;
 • iepazīsi tehniskos risinājumus gaisvadu un kabeļu līniju ekspluatācijā, kuri tiek izmantoti citās Eiropas Savienības valstīs.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Līniju dienesta Brocēnu iecirknī, Brocēnos
Praktikants augstsprieguma līniju elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. maija piedāvājam apmaksātu prakses vietu Līniju dienesta Brocēnu iecirknī, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar  110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līnijām un to uzbūvi, tehniskajiem risinājumiem, tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumiem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju uzbūvi, tehniskos risinājumus un izvietojumu dabā;
 • brigādes sastāvā veiksi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi;
 • iepazīsi tehniskos risinājumus gaisvadu un kabeļu līniju ekspluatācijā, kuri tiek izmantoti citās Eiropas Savienības valstīs.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Līniju dienesta Valmieras iecirknī, Valmierā
Praktikants augstsprieguma līniju elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. maija piedāvājam apmaksātu prakses vietu Līniju dienesta Valmieras iecirknī, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar  110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līnijām un to uzbūvi, tehniskajiem risinājumiem, tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumiem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju uzbūvi, tehniskos risinājumus un izvietojumu dabā;
 • brigādes sastāvā veiksi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi;
 • iepazīsi tehniskos risinājumus gaisvadu un kabeļu līniju ekspluatācijā, kuri tiek izmantoti citās Eiropas Savienības valstīs.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Līniju dienesta Krustpils iecirknī, Krustpilī
Praktikants augstsprieguma līniju elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. maija piedāvājam apmaksātu prakses vietu Līniju dienesta Krustpils iecirknī, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar  110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līnijām un to uzbūvi, tehniskajiem risinājumiem, tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumiem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju uzbūvi, tehniskos risinājumus un izvietojumu dabā;
 • brigādes sastāvā veiksi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi;
 • iepazīsi tehniskos risinājumus gaisvadu un kabeļu līniju ekspluatācijā, kuri tiek izmantoti citās Eiropas Savienības valstīs.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei

+ Prakse Līniju dienesta Daugavpils iecirknī, Daugavpilī
Praktikants augstsprieguma līniju elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. maija piedāvājam apmaksātu prakses vietu Līniju dienesta Daugavpils iecirknī, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar  110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līnijām un to uzbūvi, tehniskajiem risinājumiem, tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumiem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju uzbūvi, tehniskos risinājumus un izvietojumu dabā;
 • brigādes sastāvā veiksi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi;
 • iepazīsi tehniskos risinājumus gaisvadu un kabeļu līniju ekspluatācijā, kuri tiek izmantoti citās Eiropas Savienības valstīs.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

+ Prakse Līniju dienesta Grobiņas iecirknī, Grobiņā
Praktikants augstsprieguma līniju elektromontiera amatā (1 vakance) 

No 2020. gada 1. maija piedāvājam apmaksātu prakses vietu Līniju dienesta Grobiņas iecirknī, kur Tavi pienākumi prakses laikā būs saistīti ar  110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līnijām un to uzbūvi, tehniskajiem risinājumiem, tehnisko dokumentāciju un projektu risinājumiem. 

KO TU DARĪSI

NO TEVIS SAGAIDĀM

 • iepazīsi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju uzbūvi, tehniskos risinājumus un izvietojumu dabā;
 • brigādes sastāvā veiksi 110 kV un 330 kV gaisvadu un kabeļu līniju tehnisko apkopi;
 • iepazīsi tehniskos risinājumus gaisvadu un kabeļu līniju ekspluatācijā, kuri tiek izmantoti citās Eiropas Savienības valstīs.
 • izglītības iestādes piedāvāto prakses līguma projektu;
 • prakses programmu un uzdevumu;
 • CV un pieteikuma vēstuli (izklāstot motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas);
 • sekmju izrakstu vai izziņu no izglītības iestādes par Tavām sekmēm, (t.sk. apliecinājumu, ka nav nenokārtotas mācību ieskaites/eksāmeni).

ESOT MŪSU KOMANDĀ IEGŪSI

 • iespēju praktiski attīstīt savas prasmes, kas noderēs veidojot savu karjeru;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju prakses laikā saņemt stipendiju valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

MŪSU KOMANDA STRĀDĀ

godigi.jpg

GODĪGI

gudri.jpg

GUDRI

atbildigi.jpg

ATBILDĪGI

kopigi.jpg

KOPĪGI

Pieteikties praksei 

prakse_karte.png

Prakses laikā iepazīsi izvēlētā prakses virziena darba ikdienu, attīstīsi un pilnveidosi savas profesionālās prasmes un iegūsi jaunas zināšanas kompetentu kolēģu vadībā. Daudzi mūsu kolēģi tieši tā savu karjeru uzņēmumā ir uzsākuši, izmantojot piedāvātās prakses iespējas. Šī pieredze Tev noderēs gan nākamās profesijas un darbavietas izvēlē, gan piesakoties pastāvīgā darbā AST. Praktikantiem, kuri ieguvuši labas atsauksmes no prakses vadītājiem, ir priekšrocība AST personāla atlases konkursos.

Ja tas Tevi interesē, tad izglītības iestāžu audzēkņus un studentus aicinām pieteikties praksei, aizpildot anketu tiešsaistē, kas atrodama pie prakses vietas apraksta.

Divu nedēļu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa mēs ar Tevi sazināsimies par iespējām nodrošināt praksi AST. Jāņem vērā, ka prakses vietu skaits ir ierobežots un uz prakses vietām ir konkurss.