Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM)

Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM, angl. RRF – Recovery and Recelience Fund) ir pagaidu finanšu instruments un atveseļošanas plāna NextGenerationEU centrāls elements. Tas palīdzēs Eiropas Savienības dalībvalstīm atgūties no COVID-19 pandēmijas krīzes un kļūt Eiropas Savienībai (ES) spēcīgākai un noturīgākai.

+ ANM mērķi

ANM līdzekļu mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm vērienīgu reformu un investīciju īstenošanai, kuru mērķis ir:

  • padarīt savu ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, noturīgāku un labāk sagatavotu zaļajai un digitālajai pārejai saskaņā ar ES prioritātēm;
  • reaģēt uz problēmām, kas norādītas konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos Eiropas ekonomikas un sociālās politikas koordinēšanas pusgada ietvaros.

ANM mehānisms stājās spēkā 2021. gada 19. februārī, saskaņā ar 2021. gada 12. februāra apstiprināto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu. Tas finansē ES dalībvalstu reformas un investīcijas, kas veiktas laikposmā no pandēmijas sākuma 2020. gada februārī līdz 2026. gada 31. augustam.

+ ANM enerģētikā

Arī Latvijas enerģētikas sektoram saskaroties ar lieliem izaicinājumiem pēc COVID-19 pandēmijas krīzes, kas saistīts ar cenu pieaugumu iekārtām un darba spēkam enerģētikas nozarē, ANM plānā ir paredzēts atbalsts 1.2.1.5.i. investīcijai “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” kuras ietvaros AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), kā pārvades sistēmas operatoram (PSO), atbildīgam par elektroapgādes drošumu un stabilitāti energosistēmā, tiks paredzēts finansējums elektroenerģijas pārvades sistēmas modernizācijas reformas komponentei. Tā ietver informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādi un attīstību pārvades sistēmas elastības un drošuma paaugstināšanai, dispečeru un datu centru attīstībai, ieskaitot galvenā datu centra un rezerves datu centra datu savienojuma un informācijas tehnoloģijas infrastruktūras risinājuma izveidošanu projekta “Jāņciems” ietvaros, nacionālās datu platformas izveidei, tādējādi veidojot nepieciešamo informācijas sistēmu infrastruktūru un attīstītu tīklu vadības digitalizāciju, klimatneitrālu risinājumu ieviešanai un darbībai, tādejādi veicinot Latvijas izvirzīto klimata mērķu sasniegšanu, nodrošinot enerģētikas nozares klimat neitrālu informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu ieviešanu pieslēgto atjaunīgo energoražotāju (AER) avotu vadībai un kontrolei, veicinot Latvijas enerģētiskās politikas un tautsaimniecības attīstību.

2022. gada 15.novembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets publicēja MK noteikumus Nr.726 (https://www.vestnesis.lv/op/2022/224.17) "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" īstenošanas noteikumi".

+ AST piesaistītais finansējums

ANM ietvaros AST paredzētais finansējums ir 38 100 000 EUR apmērā, no kuriem 27 000 000 paredzēti energosistēmas nacionālā dispečeru vadības un datu centra izbūvei, ražošanas bāzes teritorijas un ēku kompleksa pārbūvei, savukārt 11 100 000 EUR – informācijas sistēmu infrastruktūrai un tīklu vadības digitalizācijas pasākumiem. 2023. gada 27. martā ir noslēgts līgums starp AST un Ekonomikas Ministriju, kā enerģētikas nozares ANM projektu uzraugošo institūciju, par ANM finansējuma izmantošanas un pārvaldības nosacījumiem. Projekti jāīsteno līdz 2026. gada maijam.

Vairāk par ANM struktūrfondu var atrast www.esfondi.lv