Sociālā atbildība

Valsts kapitālsabiedrības drīkst ziedot finanšu līdzekļus vai mantu saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” .

AST Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) balstās uz uzņēmuma pamatvērtībām - Godīgi, Atbildīgi, Gudri, Kopīgi, AST darbības virzieniem, mērķiem, un to realizācijā tiek iesaistīti darbinieki un sabiedrība.

AST savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:

  • Zinātne un izglītība
  • Vide un darba aizsardzība
  • Sociālais atbalsts un atbildība pret darbiniekiem

AST Korporatīvās sociālās atbildības politika.

KSA īstenošanu koordinē AST Komunikācijas daļa, e-pasts: [email protected] 

+ Ziedojumi

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.pantu, AST nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu, izņemot Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus.

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
2020
Biedrība "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" 40008116388 Ievērojamā Latvijas elektroenerģētiķa Dr.Sc.Ing.Viļņa Krēsliņa kapu pieminekļa izgatavošanai 1 490,00
2019
Biedrība "VHB Latvija" 40008264800 Sporta zāles nodošana bezatlīdzības lietošanā  1 373,00
Biedrība "Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācija" 40008097814 Sporta zāles nodošana bezatlīdzības lietošanā  5 491,00
2018
Biedrība "VHB Latvija" 40008264800 Sporta zāles nodošana bezatlīdzības lietošanā  1 373,00
Biedrība "Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācija" 40008097814 Sporta zāles nodošana bezatlīdzības lietošanā  5 491,00
Ēdoles pamatskola 40003575567 Ēdoles pamatskolas divu tautisko deju kolektīvu piedalīšanās svētkos "Latvju bērni danci veda" Jelgavā 600,00
Biedrība "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" 40008116388 Studentu noslēguma darbu konkursa laureātu apbalvošanai 750,00
Biedrība ''Daiļrade'' 40008202656 Deju kolektīvam ''Daiļrade'' Nīcas mēteļu izgatavošanai 1 900,00
2017
Biedrība "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" 40008116388 Studentu noslēguma darbu konkursa laureātu apbalvošanai 750,00
2016
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 40003951628 Slimnīcas Atbalsta fondam 10 000,00