Elektroenerģijas tirgus apskats

2022. gada jūnijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 218,29 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 32,9% vairāk nekā maijā, bet attiecībā pret 2021. gada jūniju cena ir par 186% augstāka.

Būtiskākais jūnijā:
  • Jūnijā Latvijā saražotas  278 793 MWh elektroenerģijas, kas ir par 21% mazāk nekā maijā un par 31% mazāk nekā pirms gada, savukārt elektroenerģijas patēriņš Latvijā bija 538 011 MWh, kas ir par 6% mazāk nekā aprīlī un par 3% mazāk nekā pirms gada; 
  • Tādējādi jūnijā Latvijā saražoti 52% no valstī patērētās elektroenerģijas, kas ir kritums attiecībā pret maiju, kad saražoti 70,5% no nepieciešamā, trūkstošais apjoms - 259 218 MWh - importētas no kaimiņvalstīm;
  • Vislielākais saražotās elektroenerģijas apjoma kritums vērojams Daugavas HES - jūnijā saražotas 208 081 MWh elektroenerģijas, kas ir par 33% mazāk nekā maijā un par 15% vairāk nekā pirms gada;
  • Lielās koģenerācijas stacijas jūnijā gandrīz netika darbinātas - to kopējā ikstundas slodze svārstījās no 5 līdz 21 MW, kopā saražotas 9 036 MWh elektroenerģijas, kas ir par 64% mazāk nekā aprīlī un 11,4 reizes mazāk nekā pirms gada, samazinājums saistāms ar vēl joprojām augstajām gāzes un CO2 izmešu kvotu cenām;
  • Vēja staciju saražotā apjomā jūnijā attiecībā pret maiju vērojams kritums par 30%, bet attiecībā par 2021. gada jūniju - pieaugums par 65%;
  • Jūnijā Latvijā sasniegtas vēsturiski augstākā mēneša vidējā elektroenerģijas cenas kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas - 218,29 EUR/MWh, Lietuvā cena bija vēl augstāka - 223,16 EUR/MWh, savukārt Igaunijā pieaugums nebija tik liels un cena sasniedza 173,83 EUR/MWh, starpība skaidrojama ar starpsavienojuma Valmiera - Tartu nepieejamību tā pārbūves dēļ, kā rezultātā mazāku elektroenerģijas apjomu bija iespēja importēt  no Igaunijas uz Latviju;
  • Kopš 2022. gada 22. maija saistībā ar Krievijas iebrukuma Ukrainā noteikto sankciju dēļ vairs nav iespējams elektroenerģijas imports no Krievijas, tādējādi par 21% ir pieaudzis imports no Eiropas Savienības valstīm, sasniedzot 1 064 511 MWh - Polija uz Baltiju eksportējusi 97 655 MWh jeb par 27% vairāk nekā maijā, savukārt imports no Zviedrijas un Somijas pieaudzis par 21%, sasniedzot attiecīgi 419 491 un 547 365 MWh elektroenerģijas.
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Latvijā saražotā elektroenerģija

Jūnijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

jūnijs 2021, MWh

Daugavas HES

208 081

-33%

181 148

Termoelektrostacijās*

9 036

-64%

102 685

Vēja elektrostacijās

7 303

-30%

4 436

Koģenerācija (līdz 10MW)

2 858

2%

13 487

Biomasa (līdz 10MW)

23 853

-9%

26 349

Biogāze (līdz 10MW)

18 880

-6%

21 360

Mazās HES (līdz 10MW)

7 974

16%

4 406

Saules elektrostacijas

808

20%

449

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

278 793

-31%

354 320

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Jūnijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2021, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

545 611

23%

388 438

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

286 394

5%

188 012

Latvijas elektroenerģijas saldo

259 218

54%

200 426

 

Jūnijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2021, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

538 011

-6%

554 746

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

52%

-18,7 (procentpunkti)

64%

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 Vidējā mēneša cena, 2021. gada jūnijs EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

NP Somija

140,10

6%

56,16

1,49

500,00

17,45

263,98

NP Igaunija

173,83

14,8%

71,68

4,23

500,00

92,76

263,98

NP Latvija

218,29

32,9%

76,23

7,76

550,06

114,44

332,30

NP Lietuva

223,16

35,5%

77,74

10,00

550,06

116,93

332,30

NP Zviedrija (SE4)

169,95

28%

73,05

1,49

500,00

9,37

324,15

Polija

185,12

32%

76,19

32,51

479,00

117,34

282,27

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%), 2021. gada jūnijs

NPS FI & EE

68%

-7,8

52%

NPS EE & LV

56,0%

-20,9

84,3%

NPS LV & LT

93%

-5,7

93%

NPS LT & SE4

30%

-25,9

69%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

57%

15

22,8%

82,5%

EE -> LV

89%

21

70,8%

100,0%

LT -> LV

1%

-3

0,0%

4,9%

PL->LT

28%

3

0,0%

77,6%

LT->PL

31%

-5

0,0%

84,9%

SE4->LT

96%

22

78,8%

100,0%

FI->EE

75%

15

33,0%

100,0%

LV>EE

0%

-1

0,0%

0,0%

EE>FI

0%

-3

0,0%

0,8%

LKAL>LT

0%

-94

0,0%

0,0%

LT>SE4

0%

-0

0,0%

0,0%

LRI>LV

0%

-2

0,0%

0,0%

Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Jūnijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2021, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

0

-100%

486 766

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

1 064 511

21%

683 136

No Polijas

97 655

27%

536

No Zviedrijas

419 491

21%

203 200

no Somijas

547 365

21%

479 400

Balansēšanas tirgus Baltijā
Balansēšanas enerģijas cenas Baltijā

Nebalansa cena

Jūnijs 2022, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūnijs 2021, EUR/MWh

Igaunija

243,66

24%

66,10

Latvija

260,19

32%

66,81

Lietuva

259,50

32%

67,01

Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

795

795

800

800

800

800

Zemākā cena, EUR/MWh

-321

-321

-321

-321

-321

-321

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

3 962

48%

1 493

-42%

Latvija

5 313

46%

1 002

-76%

Lietuva

6 652

-25%

3 234

-18%

Somija

2 102

36%

2 507

87%

Zviedrija

833

-42%

2 505

-40%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

780

334

9%

-8%

0%

1%

Igaunija

29

39

32%

-9%

1%

5%

Latvija

127

76

-6%

-39%

17%

45%

Lietuva

624

219

12%

12%

0%

8%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Uz Baltijas valstīm komerciālais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija) notiek uz Latvijas-Krievijas robežas (LRI-LV) un Lietuvas- Kaļiņingradas robežas (LT-LKAL), saskaņā ar NordPool datiem.

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.