Elektroenerģijas tirgus apskats

2022. gada jūlijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 304,96 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 39,7% vairāk nekā jūnijā, bet attiecībā pret 2021. gada jūliju cena ir par 245% augstāka.

Būtiskākais jūlijā:
  • Jūlijā Latvijā saražotas 208 029 MWh elektroenerģijas, kas ir par 25,4%, mazāk nekā jūnijā, savukārt attiecībā pret 2021. gada jūliju samazinājums ir 32% apmērā, savukārt elektroenerģijas patēriņš bija 544 121 MWh, kas ir par 1% vairāk nekā jūnijā un par 9% mazāk nekā pagājušā gada jūlijā;
  • Tādējādi jūlijā Latvijā saražoti 38% no valstī patērētās elektroenerģijas, kas ir kritums attiecībā pret jūniju, kad saražoti 52% no nepieciešamā, jūlijā trūkstošais apjoms - 336 092 MWh tika importētas no kaimiņvalstīm;
  • Apjoma ziņā vislielākais ražošanas kritums vērojams Daugavas HES - saražojot 137 554 MWh, attiecībā pret jūniju saražots par 34% mazāk, savukārt attiecībā pret 2021. gada jūliju vērojams ražošanas pieaugums par 88%;
  • Lielās koģenerācijas stacijas jūlijā ražošanu bija praktiski pārtraukušas - saražotas vien 4 527 MWh elektroenerģijas, kas ir par 97% mazāk nekā pirms gada un uz pusi mazāk nekā jūnijā;
  • Jūlijā jau otro mēnesi pēc kārtas Latvijā sasniegta vēsturiski augstākā mēneša vidējā elektroenerģijas cenas kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas - 304,96 EUR/MWh, arī pārējās Baltijas valstīs vidējās mēneša cenas sasniegušas vēsturiski augstākos līmeņus - Lietuvā 305,36 EUR/MWh, Igaunijā - 233,21 EUR/MWh;
  • Latvijā un Lietuvā fiksēta arī vēsturiski augstākā stundas cena - 21. jūlijā laika posmā no 18.00 līdz 19.00 elektroenerģijas cena sasniedza 2100,08 EUR/MWh;
  • Krasais cenu pieaugums saistāms ar ierobežoto elektroenerģijas piedāvājumu Baltijas tirgū - to ierobežo gan Daugavas HES hidrobūvju remonts, kā rezultātā zemā ūdens līmeņa dēļ lielās hidroelektrostacijas Latvijā nevar uzkrāt ūdeni un ražot elektroenerģiju tikai maksimumpatēriņa stundās, tā palielinot piedāvājumu tirgū un līdzsvarojot cenu, gan gāzes pieejamība un augstās tās cenas elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās, gan arī lēmums pārtraukt elektroenerģijas importu no Krievijas tai noteikto sankciju dēļ;
  • Ierobežotais ražošanas apjoms veicināja importa pieaugumu uz Baltiju no Eiropas Savienības - kopumā Baltijā importētas 1 138 716 MWh elektroenerģijas, kas ir par 7% vairāk nekā jūnijā;
  • Lai gan arī Igaunijā arī tika sasniegta vēsturiski augstākā cena, tur pieaugums nebija tiek liels un tas saistāms ar ierobežotajām iespējām pārvadīt elektroenerģiju uz Latviju abu valstu starpsavienojumu jaudu ierobežojumu dēļ, ko izraisīja gan plānotie remonti, gan augstā gaisa temperatūra.
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Latvijā saražotā elektroenerģija

Jūlijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2021, MWh

Daugavas HES

137 554

-34%

73 179

Termoelektrostacijās*

4 527

-50%

164 766

Vēja elektrostacijas

13 900

90%

7 167

Koģenerācija (līdz 10MW)

3 537

24%

10 294

Biomasa (līdz 10MW)

24 346

2%

28 860

Biogāze (līdz 10MW)

19 116

1%

21 221

Mazās HES (līdz 10MW)

4 206

-47%

1 375

Saules elektrostacijas

844

4%

407

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

208 029

-25,4%

307 269

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Jūlijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2021, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

523 645

-4%

492 528

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

187554

-35%

201 259

Latvijas elektroenerģijas saldo

336 092

30%

291 268

 

Jūlijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2021, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

544 121

1%

598 537

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

38%

-13,6 (procentpunkti)

51%

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Vidējā mēneša cena, 2021. gada jūlijs EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

NP Somija

184,13

31%

78,76

0,40

550,00

7,13

415,65

NP Igaunija

233,21

34,2%

83,78

1,41

606,59

90,48

415,65

NP Latvija

304,96

39,7%

88,32

3,49

2100,08

143,86

446,28

NP Lietuva

305,36

36,8%

88,32

3,49

2100,08

143,86

446,28

NP Zviedrija (SE4)

115,37

-32%

68,04

-0,10

499,90

3,13

307,95

Polija

220,25

19%

82,4

47,37

679,45

97,44

323,57

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%), 2021. gada jūlijs

NPS FI & EE

74%

6,3

75%

NPS EE & LV

53,2%

-2,7

81,9%

NPS LV & LT

99%

6,0

100%

NPS LT & SE4

5%

-25,4

24%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

40%

-17

19,1%

63,5%

EE -> LV

86%

-3

34,0%

100,0%

LT -> LV

5%

4

0,0%

24,5%

PL->LT

31%

3

3,6%

75,6%

LT->PL

36%

5

5,7%

71,6%

SE4->LT

100%

3

89,7%

100,0%

FI->EE

72%

-3

21,9%

99,9%

LV>EE

0%

0

0,0%

6,4%

EE>FI

0%

0

0,0%

12,2%

LKAL>LT

0%

0

0,0%

0,0%

LT>SE4

0%

0

0,0%

0,0%

LRI>LV

0%

0

0,0%

0,0%

Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Jūlijs 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2021, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

0

0%

215 092

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

1 138 716

7%

1 068 983

No Polijas

111 746

14%

67 059

No Zviedrijas

506 377

21%

189 460

no Somijas

520 593

-5%

566 397

Balansēšanas tirgus Baltijā
Balansēšanas enerģijas cenas Baltijā

Nebalansa cena

Jūlijs 2022, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2021, EUR/MWh

Igaunija

276,76

14%

78,58

Latvija

286,27

10%

79,71

Lietuva

285,77

10%

79,62

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

2 540

-36%

2 450

64%

Latvija

2 763

-48%

6 346

533%

Lietuva

9 245

39%

9 139

183%

Somija

1 179

-44%

2 207

-12%

Zviedrija

97

-88%

5 485

119%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

858

347

10%

4%

0%

0%

Igaunija

18

44

-37%

14%

5%

2%

Latvija

145

101

14%

33%

7%

19%

Lietuva

695

201

11%

-8%

0%

9%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Uz Baltijas valstīm komerciālais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija) notiek uz Latvijas-Krievijas robežas (LRI-LV) un Lietuvas- Kaļiņingradas robežas (LT-LKAL), saskaņā ar NordPool datiem.

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​

 

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.