Dinamiskās stabilitātes pētījums

22.06.2018. 2017. gada nogalē Baltijas valstu un Polijas PSO uzsāka dinamiskas stabilitātes izpēti, lai analizētu iespējamo kontinentālās Eiropas sistēmas paplašināšanu ar Baltijas elektroenerģijas sistēmām un tā ietekmi uz kontinentālās Eiropas tīkliem. Izpēti pēc Baltijas valstu un Polijas PSO pasūtījuma veica konsultants no Polijas – Gdaņskas enerģētikas institūts.

Izpētē tika detalizēti modelēti Baltijas valstu elektropārvades tīkli, tos iekļaujot kopējā kontinentālās Eiropas tīkla modelī, un veikti Baltijas elektroenerģijas sistēmu pievienošanas ietekmes aprēķini trim iespējamiem attīstības scenārijiem: 1) Baltijas valstu sinhronizācija ar vienu divķēžu maiņstrāvas starpsavienojumu starp Poliju un Lietuvu, 2) Baltijas valstu sinhronizācija ar diviem neatkarīgiem maiņstrāvas starpsavienojumiem starp Poliju un Lietuvu, 3) Baltijas valstu sinhronizācija ar vienu divķēžu maiņstrāvas starpsavienojumu un vienu jaunu līdzstrāvas starpsavienojumu starp Poliju un Lietuvu. Tāpat izpētē tika veikti jaudas plūsmu un drošuma aprēķini, kā arī statiskās un dinamiskās stabilitātes aprēķini visiem iepriekšminētiem scenārijiem.

Pētījumā secināts, ka no dinamiskās stabilitātes viedokļa bez papildus pasākumiem vislabākais ir 2. variants; visos aprēķina scenārijos elektroenerģijas sistēmas darbības uzlabošanai tika rekomendēts īstenot arī papildus pasākumus, t.i. uzstādīt jaudas sistēmas stabilizatorus un statiskās regulēšanas un vadības iekārtu, kā arī paredzēt iespēju frekvenci un jaudu regulēt ar līdzstrāvas starpsavienojumiem.