AST iegādājās AS "Conexus Baltic Grid" akcijas

Finanšu informācija

Conexus_logo_mazs.jpg

2020.gada 21.jūlijā AS "Augstsprieguma tīkls", izpildot Ministru kabineta doto uzdevumu, ir noslēdzis darījumu ar PAS "Gazprom" par AS "Conexus Baltic Grid" 34,10% akciju iegādi, tādējādi palielinot kontroli sabiedrībā līdz 68,46%. Līdz ar šo darījumu tiek nodrošināta valsts pilnīga kontrole par gāzes pārvades sistēmu valstī, veicinot valsts enerģētiskās drošības stiprināšanu un sekmējot turpmāko gāzes sistēmas attīstību atbilstoši noteiktajiem enerģētikas politikas mērķiem.

Atbilstoši veiktajām izmaiņām akcionāru struktūrā, turpmāku AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldību AS "Augstsprieguma tīkls" nodrošinās kopā ar "MM Infrastructure Investments Europe Limited", kuram pieder 29,06% un pārējie akcionāriem, kuriem kopā pieder 2,48%.

AS "Conexus Baltic Grid" ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš ir atbildīgs par dabasgāzes pārvades sistēmas drošu un nepārtrauktu darbību un reģionālo gāzes plūsmu nodrošināšanu kopš 2020.gada 1.janvāra izveidotajā reģionālajā gāzes tirgū, kas sevī apvieno Latviju, Igauniju un Somiju. Papildus AS "Conexus Baltic Grid" apsaimnieko un pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kas ir vienīgā šāda veida krātuve reģionā un ir būtisks enerģētiskās drošības elements.