Elektrosistēmu, elektroiekārtu un citu objektu tehniskās stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze

Saņēmējs

AS “Augstsprieguma tīkls”
Valdes loceklim
Imantam Zviedrim

Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073
Tālr.: +371 67728353
[email protected]

Pasūtītājs*
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Pasūtītāja rekvizīti
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Fiziskām personām atzīmēt ar "-"
Lūdzu veikt
Tehniskās ekspertīzes dienesta pakalpojumi
Metode
EP 001, 8.red.
EP 002, 7.red (LVS EN 50160)
EP 003, 8.red.
EP 004, 7.red
EP 006, 6.red
EP 007, 8.red.
EP 008, 5.red.
EP 009, 6.red.
EP 010, 8.red.
EP 011, 5.red.
EP 012, 6.red.
ANP 036, 9.red.
ANP-4-53, 1.red
ANP 043, 6. red
ANP 045, 3. red
LEK 043, 2002
IEC 61786-2:2014, 5.1.p.
IEC 61786-2:2014, 5.3.p.
ECC Recomend. (02) 04
Objekts
Aizpildāms, ja nepieciešams
Aizpildāms, ja nepieciešams
Aizpildāms, ja nepieciešams
Aizpildāms, ja nepieciešams
Aizpildāms, ja nepieciešams
Kontaktpersona

Iesniedzot pieteikumu, iesniedzējs apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa un:

  • veiks darba apmaksu saskaņā ar rēķinu;
  • nodrošinās objektā uzstādītas mēriekārtas pret bojāšanu, zādzību un tml. ietekmes;
  • iepazinies un piekrīt izvēlētajām metodēm;
  • veicot darbus elektroietaisē, nodrošinās drošības prasības atbilstoši MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” un saskaņotājā darba veikšanas termiņā atļaus veikt mērījumus norādītājā elektroietaisē;
  • nodrošinās objektā darba apstākļus saskaņā ar valstī noteiktajām prasībām attiecībā uz epidemioloģisko situāciju.

 

Pārskatu pasūtītājs saņem pēc rēķina apmaksas par veikto darbu (informācija par pārskata un rēķina saņemšanu Tehniskās ekspertīzes dienestā pa tālr. 26488556.

Pasūtītājs

*Paziņojums par personas datu apstrādi:
Informējam, ka jūsu norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī pasūtījuma izpildi. Glabāšanas ilgums: 6 gadi.
Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: AS "Augstsprieguma tīkls", Reģistrācijas Nr: 40003575567; Adrese: Dārzciema iela 86, 
LV-1073, Rīga; Tālrunis: (+371) 67728353; E-pasts: [email protected];
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]
Papildus informācija par veikto fizisko personu datu apstrādi pieejama: http://www.ast.lv/lv/content/privatuma-politika

 

Lejupielādējiet aizpildīto pieteikumu, personīgi parakstiet vai parakstiet ar e-parakstu un nosūtiet uz e-pastu [email protected]
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.