2022. gada pārskats

Finanšu pārskati saskaņā ar ESEF prasībām
  • Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētais un AS "Augstsprieguma tīkls" gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī (kodētais fails ZIP)
  • Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētais un AS "Augstsprieguma tīkls" gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī (PDF fails)
  • Dati (xls fails)
  • Neatkarīga revidenta ziņojums AS “Augstsprieguma tīkls” akcionāram par atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem (PDF fails)