Atjaunināts Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikums

Tirgus

2021. gada 21. janvārī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmu operatoriem (PSO) publicēja Baltijas slodzes un frekvences kontroles (LFC) bloka  koncepciju, kurā bija plānots izveidot Baltijas LFC bloku ar trim LFC zonām, kas pārstāvētu katru no trīs PSO un nodrošinātu sadarbību Baltijas LFC balansēšanas jaudas tirgū. Lai nodrošinātu vienotus balansēšanas tirgus noteikumus Baltijas regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem (BPS) Baltijas LFC blokā, Baltijas PSO ir sagatavojuši priekšlikumu Baltijas balansēšanas jaudas tirgus noteikumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas (ES) 2017/2195 ar ko nosaka elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas 33. panta 1. punktu un 38. panta 1. punktu.

2022. gada 19. oktobrī tika izsludinātas publiskās konsultācijas Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikumam. Publisko konsultāciju laikā kopumā atsauksmes sniedza 5 elektroenerģijas tirgus dalībnieki, un Baltijas PSO saņēma 20 komentārus un jautājumus par Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikumu. Baltijas PSO ir izvērtējuši visus saņemtos komentārus un jautājumus, ir sagatavojuši atbildes uz tirgus dalībnieku uzdotajiem jautājumiem un ieteikumiem un atbilstoši tiem veikuši labojumus Baltijas balansēšanas jaudas tirgus priekšlikumā.

Pēc publisko konsultāciju jautājumu izskatīšanas, Baltijas balansēšanas jaudas tirgus piedāvājums, tā pielikums, un atbildes uz jautājumiem tika iesniegtas Baltijas valstu regulatoriem izskatīšanai 2023. gada 20. aprīlī. Atbilstoši regulatoru izvērtējumam un iespējamām korekcijām, dokumentu saturs var vēl tikt koriģēts.

Dokumenti (angļu valodā):