Atklāts pārbūvētais Latvijas – Igaunijas 330 kV starpsavienojums Valmiera - Tartu

Attīstība

Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un "Elering" ir veiksmīgi noslēguši Latvijas – Igaunijas 330 kilovoltu (kV) augstsprieguma starpsavienojuma Valmiera – Tartu pārbūvi un šodien, klātesot Klimata un enerģētikas ministram Raimonda Čudaram, Igaunijas klimata ministram Kristenam Mihalu, AST un "Elering" vadībai, svinīgi atklāta pārbūvētā līnija.

"Pārvades tīkla stiprināšana ar Igauniju ir viens no priekšnosacījumiem sekmīgai Baltijas elektrotīklu sinhronizācijai ar kontinentālo Eiropu, jaunās augstsprieguma līnijas atklāšana jau tagad ir uzlabojusi abu valstu elektroapgādes drošumu un devusi papildus iespējas elektroenerģijas tirgum – sagaidāms, ka cenu starpība starp Igauniju un Latviju mazināsies, jo būs lielāka iespēja importēt elektroenerģiju no Skandināvijas un eksportēt Latvijas atjaunojamo enerģiju", teica Latvijas Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars.

"Esmu gandarīta, ka šī projekta pirmo daļu, līnijas Valmiera - Tartu pārbūvi ir izdevies paveikt laikā, un esmu pārliecināta, ka arī šī projekta otrās daļas - līnijas no Valmieras uz Tsirgulīnu Igaunijā pārbūve noritēs saskaņā ar plānu, lai sekmīgi realizētu Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu, neskatoties uz loģistikas un materiālu piegādes izaicinājumiem. Kopā ar uzticamajiem "Elering" kolēģiem esam veiksmīgi sadarbojušies šī projekta realizācijā", norāda AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

"Esam pateicīgi mūsu Latvijas kolēģiem par rekonstrukcijas pabeigšanu laikā un to, ka "Elering" un AST pūliņi ir ļāvuši darboties pirmajam pilnībā modernizētajam pieslēgumam. Ģeopolitiskās situācijas dēļ "Elering" ir pielicis daudz pūļu, lai sinhronizācijas projektā nākamās svarīgās elektrolīnijas rekonstrukciju pabeigtu daudz ātrāk, nekā sākotnēji plānots", stāsta "Elering" valdes priekšsēdētājs Tavi Veskimagi.

Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas sistēmas ir savienotas ar trim 330 kV augstsprieguma līnijām. 2021. gadā ekspluatācijā nodota jauna 330 kV elektropārvades līnija "Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums" no Rīgas TEC-2 līdz Kilingi-Nemme Igaunijā. Šobrīd ir ieslēgta darbā pārbūvētā 330kV līnija, kas savieno Valmieru un Tartu. Pārbūves laikā tika demontēta vecā līnija un balsti, un to vietā izbūvēti 114 jauni balsti Latvijas teritorijā un izbūvēta 48,4 km gara 330 kV elektrolīnija. Savukārt darbi pie Valmieras – Tsirgulīnas līnijas pārbūves tiks uzsākti šomēnes un pabeigti 2024.gadā.

Īstenojot Latvijas energoapgādes drošuma un neatkarības politiku, Ministru kabinets projektam "330 kV elektropārvades līnijas Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirgulina pārbūve Latvijas teritorijā" ir noteicis nacionālo interešu objekta statusu.

Līniju pārbūve ir nepieciešama, jo pagājušā gadsimta 60-tajos un 70-tajos gados izbūvētās līnijas, kas atrodas praktiski paralēli viena otrai, vairs nenodrošināja nepieciešamo pārvades jaudu un neatbilda mūsdienu standartiem. Pārbūves rezultātā par 500 MW palielināsies caurlaides spēja uz Latvijas – Igaunijas robežas, kas līdzsvaros elektroenerģijas cenas starp valstīm. Jaunās līnijas nodrošinās augstāku Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, veicinās efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību un uzlabos konkurētspēju Baltijā, palielinot elektroenerģijas pārvades kapacitāti.

Abu līniju pārbūves projekts ir iekļauts Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas projekta otrajā posmā un tam ir piešķirts 75% līdzfinansējums no Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem. Projektēšanas un pārbūves darbus AST uzdevumā veic pilnsabiedrība "Empower un Leonhard Weiss", līnijas Valmiera – Tartu pārbūve Latvijas teritorijā izmaksāja nepilnus 15 miljonus EUR.

Plašāku informāciju par projektu iespējams atrast AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/transmission-network-projects/liniju-valmiera-tartu-un-valmiera-tsirgulina-parbuve-latvijas.

Augšā attēlā: Elering valdes priekšsēdētājs Tavi Veskimagi, AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone, Igaunijas klimata ministrs Kristens Mihals, Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras Enerģētikas un atjaunojamās enerģijas finansēšanas mehānisma nodaļas vadītāja Beatrise Koda pārbūvētās līnijas svinīgajā atklāšanā