Baltijas valstu elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm pārcels no Lietuvas uz Latviju

Tirgus

Ar mērķi savlaicīgi mazināt riskus iespējamam elektroenerģijas jaudas plūsmas samazinājumam vai negatīvām tarifa svārstībām, Ministru kabinets (MK) šodien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvājumu brīdī, kad Lietuva būs pārtraukusi elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju, pārcelt elektroenerģijas tirdzniecību uz Latvijas robežu. Šāds risinājums nodrošinās, ka tirdzniecības nosacījumi ar trešajām valstīm arī turpmāk saglabātos līdzvērtīgā apjomā, kā tas ir noticis līdz šim. Par šāda risinājuma īstenošanu Latvija ir konsultējusies ar Lietuvu un Igauniju, kā arī Eiropas Komisiju.

Pašlaik elektroenerģijas tirdzniecība starp Baltijas valstīm un trešajām valstīm norit vienīgi uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus jau šobrīd Lietuvas puse paudusi nostāju šo robežu tirdzniecībai ar trešajām valstīm slēgt līdz ar Astravjecas (Baltkrievijā) atomelektrostacijas darbības uzsākšanu, kas provizoriski plānota 2020.gada sākumā.

Lai Latvijas valdība varētu savlaicīgi pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību elektroenerģijas tirdzniecības organizēšanai ar trešajām valstīm, EM izstrādāja un šā gada 13. augusta Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Informatīvais ziņojums par Baltijas valstu elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm.

Vienlaikus MK uzdeva EM uzsākt darbu pie nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) koordinācijā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru var izstrādāt metodiku elektroenerģijas pārvades infrastruktūras tarifa ieviešanai tirdzniecībai ar trešajām valstīm.

Savukārt AST uzdots uzsākt darbu pie jaunas tirdzniecības jaudu noteikšanas metodikas izstrādes, kas paredzētu atvērt elektroenerģijas tirdzniecībai Latvijas-Krievijas robežu pēc tam, kad Lietuva būs pārtraukusi elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju.

Kā zināms, šā gada janvārī MK atbalstīja, ka Latvijā kopā ar pārējām Baltijas valstīm tiktu ieviests kopīgs, reģionāls elektroenerģijas pārvades infrastruktūras tarifs elektroenerģijas tirdzniecībai ar trešajām valstīm, lai segtu pārvades sistēmas operatora infrastruktūras izmaksas. Taču diskusijās starp Baltijas valstīm tika secināts, ka piemērotākais risinājums būtu ieviest nacionāli noteiktu tarifu valstī, kas veic tirdzniecību ar trešajām valstīm.