Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē 2024. gada trīs mēnešu nerevidētos finanšu rezultātus

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS ''Augstsprieguma tīkls'' (AST) 2024. gada pirmajos trīs mēnešos elektroenerģijas pārvades aktīvos ieguldījis 13,69 milj. EUR, no kuriem 9,55 milj. EUR sinhronizācijai ar Eiropas elektroenerģijas pārvades tīklu un 3,75 milj. EUR apakšstaciju un elektropārvades līniju pārbūvē un atjaunošanā. AST neto apgrozījums pārskata periodā bija 40,86 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem – 24,26 milj. EUR, bet peļņa sasniedza 0,8 milj. EUR, liecina AST koncerna publicētais pārskats.

Pārskata periodā AST strādājis ar 0,8 milj. EUR peļņu, ko pozitīvi ietekmēja iespēja pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksas segt ar pārslodzes vadības ieņēmumiem 1,2 milj. EUR apmērā. Ar 2023.gada 22.maija lēmumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija sniegusi atļauju līdz 2025. gada beigām AST izmantot uzkrātos pārslodzes vadības ieņēmumus pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu segšanai kopumā līdz 62,1 milj. EUR.

AST koncerna neto apgrozījums bija 70,59 milj. EUR, bet peļņa – 19,11 milj. EUR. AST Koncerna dabasgāzes pārvades segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 14,72 milj. EUR, bet peļņa sasniedza 8,41milj. EUR. Savukārt dabasgāzes uzglabāšanas segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 15,01 milj. EUR, bet peļņa sasniedza 9,89 milj. EUR.

Pārskata periodā AST turpināja darbu pie Latvijas pārvades sistēmas sagatavošanas darbībai sinhronā režīmā ar Eiropas elektrotīkliem, atvienojoties no Krievijas kontrolētās energosistēmas. 2024. gada februārī sadarbībā ar Vācijas uzņēmumu “Rolls-Royce Solutions” uzsākta Latvijas energosistēmas drošumam svarīgo elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu (BESS – Battery Energy Storage System) būvniecība. Projekta kopējās izmaksas sniedz 77.07 milj EUR. Bateriju sistēmai ar kopējo jaudu 60 MW un ietilpību 120 MWh piegādei un uzstādīšanai Rēzeknē piesaistīts Eiropas Savienības finansējums no Atveseļošanas un Noturības Mehānisma struktūrfondiem (RePowerEU) 100% apmērā. Vienlaikus 20 MW / 40 MWh bateriju piegādi un uzstādīšanu Tumē un ar BESS pieslēgšanu saistītos abu apakšstaciju paplašināšanas darbus 75% apjomā līdzfinansēs no Eiropas Savienošanas Instrumenta (Connecting Europe Facility - CEF).

AST koncernu veido mātessabiedrība AST, kurā ietilpst meitassabiedrība – vienotais dabasgāzes operators Conexus, kurā AST pieder 68,46% kapitāldaļu. AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu efektīva pārvaldība, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana.

Ar pārskatiem iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati#SPFP.