Atklāta 330 kV elektropārvades līnija no Rīgas TEC-2 uz Rīgas HES