Baltijas PSO nodod publiskajām konsultācijām priekšlikumu izmaiņām elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles (LFC) rezervju piegādātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas nosacījumos

Tirgus

Baltijas pārvades sistēmas operatori (Baltijas PSO) AS “Augstsprieguma tīkls”, Elering AS, un LITGRID AB 2022. gada 31. maijā bija kopīgi sagatavojuši un publicējuši vienotus Baltijas elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles (LFC) rezervju piegādātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas nosacījumus, turpmāk Nosacījumi.

Baltijas PSO, ņemot vērā to tehnisko vienību, kas pieslēgtas tīklam pirms Eiropas Komisijas regulu 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām un 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu izveides, tehniskās spējas, ir labojuši Nosacījumu 3. nodaļu, atļaujot kvalificēt šīs vienības izpildot tehniskās prasības, kādas bijušas tīklā pieslēgšanas laikā.

Eiropas Komisijas regulas 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas darbības vadlīnijas 155(1) un 159(1) panti nosaka, ka katrs PSO izstrādā FCR un FRR kvalifikācijas procesus un padara publiski pieejamu informāciju par šo procesu.

Publiskās konsultācijas par veiktajām izmaiņām vienotajos Baltijas LFC rezervju piegādātāju tehniskās atbilstības izvērtēšanas nosacījumos norisināsies no šī gada 31. maija līdz 30. jūnijam (ieskaitot), materiāli ir atrodami Baltijas PSO mājas lapās. Baltijas PSO kopīgi izskatīs publisko konsultāciju rezultātus un sagatavos atjauninātos Nosacījumus, kas ir pamats katras Baltijas valsts nacionālajiem noteikumiem.

Dokumenti (angļu valodā):